Siden januar har det vært jobbet for å realisere kongstanken om en kraftgigant på Vestlandet bestående av BKK, Sunnhordland Kraftlag, Haugaland Kraft , Sognekraft Tafjord kraft, Sogn og Fjordane Energi og Sunnfjord Energi. De andre vestlandske selskapene skulle overta Statkrafts eierandel i BKK på 49,9 prosent. Men partene ble ikke enige om prisen.

For stor avstand

— Det er ulike forventninger om verdien som har ført til stopp i denne prosessen, sier administrerende direktør Magne Heimvik i Sunnhordland kraftlag.

— Hvordan har usikkerheten i prognosene for kraftprisen påvirket dere?

— Jeg kan ikke svare for Statraft, men det er en kjensgjerning at prisbildet i kraftmarkedet fremover er nedjustert og det er den viktigste faktoren i BKKs inntjening. Dermed oppstår det kanskje ulike forventninger til hva selskapet er verdt.

Krevende

I en pressemelding beskriver partene arbeidet som krevende. De har nå avsluttet forhandlingene, heter det i pressemeldingen.

— Betyr det at tanken om et BKK eid av de andre store kraftselskapene på Vestlandet er lagt død?

— Så langt anser vi denne prosessen som avsluttet og det er ingen planer om å ta opp igjen disse samtalene, sier Magne Heimvik.

Fortsetter å eie

I Statkraft konstaterer de at forhandlingene ikke førte fram.

— Vi tenker vel ikke noe annet enn at vi fortsetter å eie aksjene i BKK. Sammen med de tre andre har vi forsøkt å finne en god modell for et tettere framtidig eierskap for BKK.Men det var ikke mulig å komme til enighet om prisen på de aktivaene det er snakk om, sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft.

— Så dette er definitivt et avsluttet spor?

— Jeg vil i all fall ikke spekulere i hva som måtte komme ut av dette videre. I et usikkert marked ble det for krevende å bli enige om verdiene.

Konsernsjef Atle Neteland i BKK sier han ikke ønsker å kommentere bruddet ut over det som står i pressemeldingen fra selskapene.