— Bakgrunnen for siktelsen var manglende innlevering av selvangivelse for 2006, 2009 og 2010. Det har vært foretatt etterforskning som har avdekket beløpene, sier aktor Ole Bjørn Mevatne.

Ble ransaket

Den 66 år gamle mannen kom i politiets søkelys etter en anmeldelse fra Skatt Vest. Etter at politiet gjennomførte en ransakelse, ble det oppdaget penger i utlandet.

— Han har samarbeidet for å få de riktige tallene på rett plass siden han kom i politiets søkelys, sier Mevatne.

Grovt skattesvik har en strafferamme på seks år. Aktor har nedlagt en påstand om ubetinget fengselsstraff på to år og et halvt år betinget fengsel.

- Uvanlig

Ifølge siktelsen ble verdier for nærmere 62 millioner kroner ikke oppgitt til beskatning. De største verdiene knyttes til aksjeinvesteringer, men også penger på bok og lønns- og næringsinntekt.

At slike store verdier unndras pliktig beskatning tilhører sjeldenhetene.

— Det hender, men det er ikke vanlig med så store summer, sier Mevatne.

Skatteparadis

En del av pengene skal ha blitt plassert i et selskap på Seychellene, som igjen hadde en konto på Kypros. Det skal også ha vært overføringer mellom Skottland og Norge.

I 2011 står mannen oppført med en inntekt på over 1,5 millioner kroner og en formue på nærmere ti millioner kroner.

Har betalt

Bergenseren har ifølge sin advokat Jostein Alvheim allerede betalt de 4,7 millioner kronene han skyldte skattemyndighetene. At han også samarbeidet med påtalemyndighetene, bør få innvirkning på straffeutmålingen, mener han.

— Reaksjonen i form av straff er han innforstått med, men vi håper at innsatsen vil få en gunstig innvirkning i forhold til straffeutmålingen.

Også Alvheim karakteriserer saken som uvanlig.

— Denne saken skiller seg ut fra mange andre i den forstand at det har ikke vært noe forsøk på gjemme vekk noe. Alt har gått via norske kontoer, og det har vært en forsømmelighet i å oppgi selvangivelsen.

- Mental sperre

En vegring for å ta fatt på problemet skal ha vært medvirkende. Deretter ballet det bare på seg, ifølge Alvheim.

— Situasjonen kvalifiserer som en slags mental sperre for å komme i gang, sier han, og påpeker at samarbeidet og imøtekommelsene bør bidra til en betydelig strafferabatt.

— Han har ikke bare tilstått, men også vært med på å få frem det korrekte tallgrunnlaget.

Dommen i saken faller fredag ettermiddag.