Rettssal 3F i Bergen tingrett. På den ene siden av rommet sitter søsknene Kari (66), Dagny (67) og Einar Kjøde (70). På motsatt side sitter Per Ray Antonesen (53). De snakker ikke sammen.

Høsten 2010 døde den rike bergensrederen Rolf Kjøde. Antonesen skal ifølge en farskapstest være barn av Kjøde og hans sekretær, som bodde sammen i mange år. Det foreligger imidlertid så langt ingen farskapsdom.

Mens de tre søsknene etter farens død måtte nøye seg med lovens minste pliktarv på én million kroner, fikk Antonesen ifølge Dagens Næringsliv verdier for rundt 100 millioner kroner. Slikt blir det bråk av.

— Kan fritt bestemme arv

Mandag denne uken startet rettssaken hvor Bergen tingrett skal ta stilling til om to testamenter etter Rolf Kjøde er gyldige.

— Enhver person har rett til å bestemme hvem som arver det vedkommende etterlater seg. Vi mener å ha fått frem at det som fremgår av testamentene, er Rolf Kjødes vilje, sier Else Bugge Fougner, som representerer Per Antonesen.

Kjøde-søsknene mener på sin side at faren ble påvirket til å testamentere sine verdier til Antonesen, og stiller også spørsmål ved hans klarhet da han som 94-åring undertegnet det siste testamentet i 2009. Dette var et tillegg til et testament fra 2006.

Mandag beskrev advokaten til de tre barna innholdet i testamentet som "uforståelig".

- Makt- og pengesyke

Dagens Næringsliv skrev tirsdag at Kjødegruppen skal ha tapt stort på et skipsprosjekt i Jugoslavia i 1998. Prosjektet skal nesten ha veltet et av selskapene, og Rolf Kjøde ga sønnen Einar skylden.

Ifølge avisen skal faren ved en anledning ha truet sin egen sønn med pistol.

Advokat Bugge Fougner brukte i går mye tid på å få frem at Rolf Kjøde i lang tid var misfornøyd med de tre barna. Hun leste blant annet opp et notat Kjøde hadde skrevet om barna i 2002:

— De er makt- og pengesyke og uten forstand til å drive Kjødegruppen, står det i notatet.

- På helsen løs

Mens Kjøde-barna til sammen eide 60 prosent av rederivirksomheten, eide Rolf Kjøde og Per Antonesen 20 prosent hver. Rolf Kjøde mente barna rundt 2000-tallet hadde kuppet selskapet hans, og ønsket en deling hvor han og Antonesen fikk sine 40 prosent.

— Man kan være enig eller uenig i Rolf Kjødes ønske om deling av selskapet og meninger om kompetansen til barna, men Kjøde er ikke den første eller siste som vil mene at barn som mottar store verdier fra foreldre bør opptre slik at selv om giver ikke formelt har kontroll lenger, så har den reell kontroll, sier Bugge Fougner.

En deling ble det aldri noe av, noe som skal ha bidratt til konflikten.

— Det er et mareritt og går på helsen løs, skrev Rolf Kjøde i et notat fra april 2002.

Advokat Bugge Fougner gjentok flere ganger at det ikke er noe i Kjødes notater som tydet på at Antonesen var en drivkraft i konflikten med barna.

— Rolf Kjøde fremstår som en selvstendig og viljesterk person. Det er vanskelig å se noe som underbygger at han lett lot seg påvirke, sier advokaten.

Sprek gamling

I går gikk retten også gjennom en rekke legejournaler for avdøde Rolf Kjøde.

Skipsrederen hadde vært en svært sprek mann, som hadde flysertifikat til han var 85 år, og fikk fornyet førerkortattest så sent som i 2007. Kjøde satt også i en rekke bedriftsstyrer inntil sin død.

— Hans helsetilstand tilsier at han hadde den nødvendige testasjonsevne både i 2006 og i 2009, sa Bugge Fougner til retten.

Småpenger til konen

Flere barnebarn av Rolf Kjøde følger rettssaken i Bergen. For dem var det tungt å høre de mange negative karakteristikkene Rolf Kjøde hadde kommet med om sine etterkommere.

Barnebarna forteller til BT at selv om det var uenigheter om forretningsdriften, så kjenner de seg ikke igjen i historien om en familie preget av konflikter. De viser til at Rolf Kjøde helt til det siste tilbrakte sommerferier med barn og barnebarn.

I tillegg til at de tre barna krever mer av arven etter Rolf Kjøde, skal retten også ta stilling til om hans avdøde kone er tilgodesett med for lite arv. Til tross for at de fortsatt var gift da Kjøde gikk bort, ble konen kun tilgodesett med et beløp tilsvarende fire ganger folketrygdens grunnbeløp, altså rundt 300.000 kroner.

Det skal ha falt de etterlatte svært tungt for brystet at moren - som døde året etter Rolf Kjøde - ikke ble tilgodesett med mer etter rundt 70 års ekteskap.

FIKK "ALT": Per Ray Antonesen skal ifølge Dagens Næringsliv ha arvet verdier for 100 millioner kroner etter skipsreder Rolf Kjøde. Her med advokatene Else Bugge Fougner (til v.) og Karen Margrethe Bugge.
TOR HØVIK