De foreslåtte endringene til Vær Varsom-plakaten ble gjennomgått i Norsk Presseforbunds styre onsdag. Nå sendes forslag til endring i Vær Varsom-plakaten, i vedtektene til Pressens Faglige Utvalg (PFU) og i tekstreklameplakaten ut på høring.

PFU og de 12 medlemsorganisasjonene til Norsk Presseforbund skal innen midten av september uttale seg om forslagene fra Vær Varsom-komiteen, skriver Journalisten. Vedtak gjøres 28. november.

Lenker og andre koblinger fra redaksjonelt stoff skal ikke svekke skillet mellom journalistikk og kommersiell kommunikasjon, er ett av forslagene. Et annet punkt heter "Vær varsom med å opprette lenker fra digitale utgaver til innhold som bryter med god presseskikk. Merk lenker slik at det fremgår hvilke som ligger utenfor redaktørens ansvarsområde."

Videre skal det presiseres i vedtektene at PFUs kompetanseområde også gjelder digital publisering. Også digitale medier må offentliggjøre en fellende kjennelse i PFU, sier forslaget.

Ansvar for chat-grupper Chat-grupper på nettet betraktes som direktesendt kringkasting. Det vil si at redaktøransvaret normalt må utøves i etterkant, men at redaktøren ikke er ansvarsfri, foreslår Vær Varsom-komiteen.

Komiteen ble nedsatt 29. november i fjor og står samlet bak forslag som berører tre områder: Barns integritet, journalistisk atferd og troverdighet og nettjournalistikk.

Et utvalg ledet av professor i rettsinformatikk, Jon Bing, utreder i disse dager redaktøransvaret for publikasjoner på internett. Det hurtigarbeidende utvalget er satt sammen av Kulturdepartementet, Næringsdepartementet og Justisdepartementet.

— Dagens redaktøransvar for nettpublikasjoner er uklart og åpent for mange tolkninger, sa informasjonssjef i Kulturdepartementet Berit Gribenow til Origo.

Rapporten skal være klar til sommeren.(Origo)