Denne uken viser styreformann Bill Gates i Microsoft frem en ny pakke nettbaserte tjenester under navnet "HailStorm". Tjenestene skal etter planen holde styr på og gi kundene anledning til enkelt å dele personlig informasjon med andre.

Kritikere er skeptiske til systemet fordi det vil ha et sentralt register med informasjon om brukerne.

— Vi kommer antakelig til å lagre slik informasjon, men vi eier den ikke. Derfor blir den ikke solgt eller brukt til målrettet annonsering, hevder visepresident i Microsoft, Bob Muglia overfor Wall Street Journal.

Microsoft ser for seg at enkelte av tjenestene blir abonnementsbasert, særlig innen handel og underholdning. Et eksempel er en tjeneste som gjør brukeren oppmerksom på en kommende konsert og gir anledning til kjøp av billetter. Et annet eksempel er bestilling av flybilletter på nettet. Brukeren skal kunne følge eventuelle forsinkelser via PC eller mobil.

HailStorm-tjenestene skal gi brukere muligheten til å sende beskjeder uavhengig av format, programvare eller type aksessenhet. Man kan dermed sende en beskjed fra PC til en mobil, eller automatisk motta beskjeder fra en avtalekalender eller nyhetsleverandør.

Systemet baserer seg i stor grad på instant messaging, og bygger videre på funksjonene som ligger i Microsofts gratistjeneste Passport. En endelig versjon av HailStorm er ikke klar før i 2002.

Microsoft mener imidlertid at HailStorm-tjenestene kan kjøres på maskiner og programvare laget av rivaler som Palm og Apple Computer, og at det derfor ikke er noen grunn til bekymring for markedsdominans.(Origo)