Dommen falt i Nordhordland tingrett tidligere i dag.

61 år gamle Dagfinn Berg startet en knallhard kamp mot staten etter at han ved en feiltakelse havnet på inntektstoppen i hjemkommunen sin.

Nå har han fått medhold i at dagens ordning med offentliggjøring av skattelistene er ulovlig.

Skeptisk til åpenheten

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) er positiv til dommen.

— Høyre har vært veldig skeptisk til den åpenheten som har vært, av mange grunner. Det har vært flere oppslag om folk som havner på toppen av listene, der tallene er feil. Dette er en interessant dom, som vil aktualisere debatten rundt åpenhet om skattelistene nok en gang, sier Gundersen til bt.no.

I fjor ble tilgangen til skattelistene innskjerpet. Mediene får fortsatt listene, men mot skriftlig løfte om at de ikke skal legge dem ut på internett eller vise dem til andre.

De som vil sjekke andres inntekt og formue, må logge seg inn på MinID og finne fram til listene hos skatteetaten.no.

Vil bli kvitt snusing

Gundersen mener dette ikke er nok.

— Ikke i forhold til det som er kjernen i dommen, at det kan være feil i listene. Vi ønsker i tillegg at den som søker i skattelistene skal identifiseres overfor den som blir søkt på. Slik kan vi unngå kriminalitet og bli kvitt snusing av nysgjerrighet, sier Høyre-politikeren.

Han vil nå studere dommen, og se hvordan den skal følges opp.

- Hvorfor er du skeptisk til åpenhet rundt skattelistene?

— Både fordi det er feil i listene, men også på grunn av kriminalitet og mobbing. Det er en stor problematikk rundt dette som har fått altfor lite fokus når man snakker om åpenhet rundt skattelistene.

- Tøffest for dem i bunn

Ifølge Gundersen har det hengt lister i skolegårdene over hvem som tjente minst og mest.

— Skattebetalerforeningen har lagt frem undersøkelser som viser at det ikke er de rike som lider mest av det. Det er de i bunn som synes det er tøffest å få fokus på det, sier han.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund mener det er viktig med åpenhet om skattelistene.

— Jeg vil mene at det ikke er tingretten i Nordhordland som kan avgjøre det. Men jeg ser ikke bort fra at høyere domstoler vil uttale seg om dette, sier Kokkvold til bt.no.

- Ikke privat

Om saken skulle komme helt til menneske-rettighetsdomstolen i Strasbourg blir han ikke overrasket over om Dagfinn Berg også der får medhold.

Han tror nemlig den nordiske tradisjonen med åpenhet om skattelistene er for fremmed for den kontinentale tradisjonen, som i større grad oppfatter dette som noe som går på privatlivet løs.

— Det hører ikke med til privatlivet hva man betaler i skatt. Det er spesielt at det stort sett er dem som tjener godt, men betaler lite, som har reagert, selv om motstanderne av den åpne linje prøver å få det til at det er å henge ut de små i samfunnet. Det er ikke det skattelistene har vært brukt til, sier generalsekretæren.

- Har bedret systemet

I Norge har åpenheten bidratt til å påvise urimelighet ved skatteordningene, og bidratt til å utbedre og forbedre skattesystemet, mener Kokkvold.

- Hva er konsekvensen om dommen blir stående?

— Det er avhengig av hvordan lovgivere og mediene forholder seg til den. Jeg vil mene at man ikke på grunnlag av denne dommen i tingretten kan kaste vrak på vår åpenhetstradisjon, sier han.

Synspunkter? Si din mening her.

SKEPTISK: Høyres Gunnar Gundersen er skeptisk til åpenheten om skattelistene, og mener dommen fra Norhordland tingrett er interessant.
HØYRE