Det sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet til bt.no.

— Det er over fem uker til selvangivelsen skal leveres inn for folk flest, og papirutgaven er nå på vei ut i postkassene. Posten begynte utsendingen tirsdag. De vil bruke denne uken og litt av neste uke på å få den ut til alle, sier Halvorsen.

«Utilgjengelig»

altinn.no, der 3,9 millioner selvangivelser skulle være tilgjengelig tirsdag morgen, ligger følgende melding ute da bt.no sjekker i 11-tiden onsdag formiddag:

«Altinn er utilgjengelig. Det er fortsatt problemer i Altinn, noe vi beklager sterkt. Feilen betyr at fortsatt bare deler av befolkningen har tilgang til Altinn. Vi jobber fortsatt kontinuerlig med å få rettet feilen, men kan dessverre ikke gi noe eksakt tidspunkt for når Altinn er i vanlig drift.»

Halvorsen i Skattedirektoratet mener at nettproblemene er «beklagelig», men at du som skatteyter fortsatt har god tid til å kontrollere tallene dine.

— For vanlige lønnstakere er fristen 30. april. Selvstendig næringsdrivende har tid til 31. mai. Det blir ikke snakk om å utsette fristene, sier Halvorsen.

- Hvor mye lenger skal trøbbelet vare før det blir aktuelt med utsatt innlevering?

— Det blir bare spekulasjoner. Vi regner med at Altinn er oppe og går innen kort tid, kanskje allerede i dag. Vi regner med dette ikke blir noe stort problem for skatteyterne, sier Halvorsen.

Utsatt sms

Flere hundre tusen nordmenn har i år valgt å få selvangivelsen kun elektronisk.

— De vil få en sms når selvangivelsen er klar i Altinn. Vi har utsatt å sende ut denne meldingen. Fra du mottar melding løper det en syv dagers frist for levering, sier Halvorsen.

- Kan du ringe skattekontoret og sjekke skattetallene dine?

— Nei, du kan ikke få skatteopplysninger over telefon.

Ingen endringer

På tross av årets skattenett-trøbbel, har skatteetaten ikke vurdert å legge om rutinene til neste år.

— En felles, offentlig innrapporteringskanal for kommunale og statlige tjenester, som Altinn er, mener vi er et gode for alle i Norge. Vi regner med at dette bare er snakk om midlertidige problemer, sier Lise Halvorsen i Skattedirektoratet.

7 av 10 kan sjekke

Ifølge Brønnøysundregistrene har nå 70 prosent av Norges befolkning tilgang til altinn.no og kan sjekke selvangivelsen.

I en pressemelding heter det: «213.000 har frem til nå fått sjekket skatten sin. Vi arbeider kontinuerlig med å få åpnet løsningen for flere grupper av nye brukere. Hvilke grupper av brukere som det nå gradvis åpnes for, velges ut tilfeldig.»

Ifølge Brønnøysundregistrene fikk mange sjekket skatten sin i går, tirsdag 22.mars. 180.000 personer var innlogget, og alle fikk benyttet seg av tjenesten.

Rammer tilfeldig

Informasjonsansvarlig for Altinn ved Brønnøysundregistrene, Jørgen Ferkingstad, kan ikke si noe spesifikt om hvordan problemene rammer ulike byer, regioner, fylker eller landsdeler.

— Det er litt tilfeldig og ikke avhengig av hvor du bor, sier Ferkingstad.

- Hva avhenger det da av?

— Det er grupper av IP-adresser som gis tilgang etter hvert, så geografi er ikke tema. Jeg vil tro at 70-prosentandelen med tilgang er noenlunde jevnt fordelt over hele landet.

Altinn er en dataløsning som forvaltes av Brønnøysundregistrene på vegne av 33 offentlige etater. Slik har det vært siden 2004.

Utlegging av og mottak av selvangivelsen - og utsending av skatteoppgjøret i juni - er de tjenestene som belaster Altinn-systemet mest.

Skal tåle «enormt høyt trykk»

Årets kjempeproblemer har de ingen god forklaring på så langt.

— Vi har forvaltet løsningen med stort hell og kommet gjennom mange høytrafikkperioder uten problemer tidligere. Serveren er bygget for å tåle enormt høyt trykk, egentlig.

- Har dere identifisert feilen?

— Nei, vi jobber med mange forskjellige ting. Men vi har ikke greid å finne ut hva det skyldes at løsningen krasjer ved for stor pågang. Altinn-løsningen skulle ikke hatt problemer med å takle alle som har prøvd å komme seg inn, sier Ferkingstad.

I 13-tiden onsdag håper han på en løsning innen «de aller nærmeste timene».

— Dette er nok et veldig beklagelig unntakstilfelle, sier Altinn-talsmannen.

Ifølge vg.no har det svenske Skatteverket, som også åpnet for sjekk og levering av selvangivelsen på nett tirsdag, klart seg uten problemer.

En utvikler hos Skatteverket påpeker at grunnteknikken er lik i Norge og Sverige, men at det er ulikt hvordan man logger seg på.

Skaper dette problemer for deg? Si din mening.