Datatrøbbel har ført til forsinkelser for korrigerte skatteoppgjør i Bergen.

Datatrøbbel

-Det har vært problemer med en fil som skulle overføreres. Dette har det tatt tid å rette opp, men i går fikk vi bekreftet at problemet er løst, sier avdelingsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatt Vest til bt.no.

Problemet berører mellom 1400 og 1500 skatteytere fra Bergen. Dette er personer som enten har klaget på skatteoppgjøret de har fått, eller skatteoppgjør som er korrigert av Skatt Vest.

-Kommer før jul

-De det dreier seg om har fått skatteoppgjøret sitt i juni eller oktober. Det er korrigeringer av oppgjørene det her er snakk om, sier Gjengedal.

-Når skulle de fått det korrigerte oppgjørene?

-Normalt i midten av november. Nå vil de få det om tre til fire uker, sier Gjengedal.

Ikke informert

De dette berører har ikke fått informasjon om dette fra Skatt Vest.

-Noen har tatt kontakt og de har fått informasjon om problemet, sier Gjengedal.

Etter det bt.no forstår skal det dreie seg både om personer som venter på skattepenger og som venter på restskatt. Problemet skal ikke berøre andre deler av landet enn Bergen.

Søk i skattelistene