Onsdag frigjøres skattelistene for inntektsåret 2009. I fjor skattet lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende for nesten 342 milliarder kroner, en økning fra 2008 da tallet var 328 mrd.

Det som for noen er utidig snoking i de mest private forhold, er for andre en demokratisk rett til å kontrollere at myndighetene ikke forskjellsbehandler innbyggerne og at skattesystemet fungerer etter hensikten. Det som uansett er helt klart er at når skattelistene offentliggjøres onsdag, er at det er like omstridt i år som tidligere.

Søk i skattelistene når de offentliggjøres i morgen her!

Fremskrittspartiet er den iherdigste pådriveren for å forby den årlige publiseringen av skatteopplysningene, men står foreløpig mutters alene i Stortinget om en slik absolutt holdning.

— Vi mener offentliggjøringen av skattelistene er i strid med personvernet, og har flere ganger fremmet forslag om å stanse offentliggjøringen. Så lenge de rødgrønne har flertall i Stortinget ser det ikke ut til at vi kommer noen vei, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

- Privatsak

— Vi ser på skatteforhold som et forhold mellom en enkeltperson og myndighetene, og ser ingen grunn til at den informasjonen skal offentliggjøres til allmenn grafsing. Man får heller ikke nødvendigvis det fullstendige bildet av det som legges ut, sier Jensen.

Da forslaget om forbud mot publisering og at det innføres konsesjonsordning for innsyn i listene ble behandlet i mars, fikk det bare stemmene fra Frps egne representanter.

— Å foreslå et forbud er helt uaktuelt. Dersom det er behov for endringer, vil vi legge fram forslag slik at de kan gjelde for skattelistene som legges ut høsten 2010, fastslo finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) den gangen.

Finansdepartementet opplyser nå at det ikke foreligger noen planer om justeringer av regelverket.

Kritisk til salg

Det har etter det NTB får opplyst vært en viss diskusjon i departementet om at kriminelle kan bruke skattelistene til å plukke ut ofre for «ran, trusler, tyverier og bedragerier», slik Politidirektoratet påpekte i et brev til Justisdepartementet før nyttår i fjor.

En ordning med anonymiserte skattelister, slik Høyre ønsker, kunne løst det problemet. Partiet ønsker dessuten at søk i listene skal være sporbare og at personen som er gjenstand for søket skal bli informert, slik praksisen er for kredittopplysninger.

Det er en liten mulighet for at Stortinget ser på nettavisenes angivelige praksis med å selge skatteopplysninger og skjerper inn reglene. Mens Kristelig Folkeparti fastslår at nettavisenes salgspraksis viser at bruken av opplysningene har gått for langt, foreslo Venstre i våres at listene bare skulle være tilgjengelige på offentlige nettsteder.

Synes du skattelistene bør være offentlige? Si din mening her: