Dommen til 40-åringen fra Sogn og Fjordane er en av de strengeste straffene som er gitt hittil, og er et resultat av Skatt Vest sitt arbeid med å få ned antall næringsdrivende som gir blaffen i å levere inn momsoppgaver og selvangivelser.

— De som ikke overholder plikten sin, kan vente seg skjerpede kontroller i tiden som kommer, sier fungerende underdirektør Stig Gulbrandsen i Skatt Vest.

Strengere straffer

Hittil har de fleste som er blitt anmeldt for forholdene sluppet unna med bøter, men en aksjon utført i fjor avdekket at de som ikke leverer momsoppgaver og selvangivelser som oftest heller ikke fører regnskap.

Bedriftseieren fra Sogn og Fjordane unnlot å føre regnskap i en periode over fire år.

— Tidligere har vi ikke i like stor grad fokusert på manglende regnskapsføring i denne typen anmeldelser. Når vi går dypere inn i sakene til dem som ikke overholder plikten sin, ser vi at de ofte ikke har ført regnskap heller. Det gir strengere straffer og vi håper det vil gi en allmennpreventiv virkning, forklarer Gulbrandsen.

Mange er ressurssvake

Avgiftspliktige må levere inn i momsoppgaver seks ganger i året til skattemyndighetene. Men ved hvert forfall er det om lag 1800 som aldri leverer. Det utgjør cirka fire-fem prosent av alle pliktige. Bygg- og anleggsbransjen skiller seg ut som den verste. Normalreaksjonen er ekstra avgifter og tilleggsskatt på 30 prosent. Unnlater de gjentatte ganger å levere oppgaver, er anmeldelse neste trinn.

Gulbrandsen synes det er underlig at så mange næringsdrivende dropper plikten sin.

— Tilleggsskatter og ekstraavgifter betyr mindre penger og mer gjeld i bedriften.

Han legger til at en del av dem som ikke leverer er ressurssvake og vanskeligstilte.

— For denne gruppen vil ikke anmeldelse være det rette virkemidlet. Disse trenger hjelp og rådgivning. Vårt problem er at de er vanskelige å få tak i. De tar ikke telefonen og svarer ikke på brev. Men vi har grunn til å tro at en del også spekulerer i at skjønnsfastsatt skatt og moms blir lavere enn reell omsetning, og det er denne gruppen vi er ute etter, fortsetter Gulbrandsen.

Kunne anmeldt langt flere

Totalt har Skatt Vest anmeldt 222 næringsdrivende siden 2008. 95 av dem har foreløpig fått straffereaksjoner i form av forelegg, bøter eller dommer.

— Hva synes Skatt Vest om at 25 av sakene er henlagt av politiet?

— Saker som vi synes er viktige, anmelder vi uansett, men det er klart vi kunne anmeldt langt flere. Vi samarbeider godt med politiet og tilpasser oss ressurssituasjonen. Vi er innforstått med at drapsforskning går foran økonomisk kriminalitet, sier Gulbrandsen.

- Fornuftig strategi

Gunnar Fløystad, leder for retts- og påtaleavdelingen ved Hordaland politidistrikt, sier de forsøker å følge opp og prioritere anmeldelsene fra Skatt vest.

— Hvordan vi prioriterer kommer helt an på hvor alvorlig og omfattende saken er. Det er vanskelig å si noe generelt om dette.

Fløystad synes Skatt vest har valgt en fornuftig strategi ved å gå dypere inn i sakene de avdekker for å se om det er flere alvorlige forhold.

— På den måten markerer de tydeligere at her er det ikke rett frem. Det har større allmennpreventiv effekt dersom en kan vise at det kan være et relativt høyt straffenivå på slike saker også, sier han.

Politiet har vært kritisert for at mange saker med økonomisk kriminalitet er blitt lavt prioritert eller henlagt.

— Jeg tror ikke andelen fra Skatt vest er lav. Men vi skulle gjerne hatt større kapasitet på denne type saker, sier han.