I 2001 hadde de 20 på inntektstoppen i Bergen til sammen 287 millioner kroner i likningsinntekt. I fjor økte tallet til 702. Med andre ord en økning milevis over den gjennomsnittlige lønnsøkningen på 5,5 prosent.

Til sammen rundet 45 bergensere passerte 10 millioner i skattbar inntekt i fjor. Tallet for 2001 var bare 7.

Redde for skatt

— Forklaringen er enkel, sier NHH-professor og skatteekspert Terje Hansen.

— Dette kommer rett og slett fordi man venter en skatt på utbytte, slik det stadig blir gitt signaler om. Økningen i inntektene kommer av de ekstraordinære utbyttene som er blitt tatt ut for å unngå fremtidig skatt på utbytte.

I januar 2001 innførte Arbeiderpartiet 11 prosent skatt på utbytte, med bunnfradrag på 10.000 kroner. Dermed ble det mindre attraktivt å ta ut utbytte - og toppinntektene gikk følgelig ned.

Skatten ble fjernet kun et år senere. Men frykten for gjeninnføring har satt fart i utbyttene.

Bergen ikke alene

n Trond Mohn (60) (bildet) topper som vanlig. Han økte inntekten med 56 prosent - til 166,8 millioner kroner.

N Espen Galtung Døsvig (31) er ny på listen i forhold til fjor, men samtidig veletablert på formuetoppen. Galtung Døsvig økte inntekten til 97,6 millioner, i prosent en astronomisk økning fra skarve 45.300 kroner året før.

N SparKjøp-gründeren Helge Eide Knudsen (70) (bildet) var heller ikke på listen i fjor, men er nummer tre på formuetoppen. Han gikk fra 866.100 kroner i skattbar inntekt i 2001 - til 31,1 million i fjor.

I fjor hadde nummer 20 på listen en skattbar inntekt på 6,8 millioner. I år inntar eiendomsinvestor Jens Petter Teigland (bildet) denne plassen, med 16,8 millioner i inntekt. Økningen er på 442 prosent fra året før. Totalt er 16 av de 20 rikeste er nye på listen fra i fjor.

Veksten vil fortsette

Det er ingen grunn til å tro at byens høyeste inntekter vil stabilisere seg på årets nivå. Etter at Skaugeutvalget i februar la frem forslag om skatt på aksjeutbytte, tok en rekke bedriftseiere gjennom året ut rekordstore utbytter. Det betyr at økningen blir sterk også i neste års likning.

Bjarne Rieber og hans tre barn tar for eksempel i år ut 203 millioner i skattefritt utbytte fra Rieber & Søn. Hestness-familien, som er blitt rik på rør, tok ut 120 millioner fra Bergens Rørhandel og Stavanger Rørhandel.

Friele-familien tok ut 64,8 millioner av Kaffehuset Friele i fjor.

— Kommer tordenskyene mot deg, så tar du på deg regntøy, sa Herman Friele til BT i juli.