Sommeren 2011 slo Skatt vest til mot paret. Hjemme hos dem fant de store mengder mynter.

Måtte bruke trillebår

Skattemyndighetene måtte bruke tre biler for å frakte myntene bort, to stasjonsvogner og en sedanutgave. En av bilene måtte kjøre to ganger. Mellom tre og fire billass med mynter ble altså kjørt bort.

Nesten 15 flyttekasser ble benyttet, og noen av kassene var så tunge at to personer hadde problemer med å løfte dem. Trillebår ble brukt til å frakte kassene frem til bilene, heter det i en fersk dom fra Bergen tingrett.

Blankt frifunnet

Politiet ble varslet og etterforskning igangsatt. Myndighetene mente paret solgte mynter i stor stil på nettet mens de urettmessig fikk 1,3 millioner kroner fra Nav i perioden 2006 til 2010.

Paret avviste dette og sa at de solgte unna innbo og mynter på nettet fordi de fikk likviditetsproblemer etter to ulykker.

Mannen var tiltalt for å ha unndratt 950.000 kroner i skatter etter myntsalget, mens kvinnen ikke hadde rapportert inn 859.000 kroner i skattepliktig inntekt. Fra 2006 til 2010 gikk det nesten inn seks millioner kroner til mannens konto, det meste stammer fra salg på nettet, ifølge dommen.

I retten la aktor ned påstand om at mannen ble straffet med ti måneder fengsel, men snudde om overfor kvinnen og ba om at hun ble frifunnet. Bergen tingrett frifant dermed henne.

— Tiltalen var tynn

Mannen, myntsamleren, ble også frifunnet for den alvorlige påstandene om trygdebedrageri, men han ble blant annet dømt for brudd på ligningsloven for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger når han forsto eller burde ha forstått at dette kunne føre til fordeler.

— Tiltalen mot henne var tynn, og saken har vært en stor belastning. Hun har mottatt trygdeytelser fordi hun hadde krav på det. Nå er hun lettet over å bli frikjent, sier Ingvild Hachvaag Andersen, kvinnens forsvarer og advokat i i Advokatfirmaet Staff.

Kritisk til etterforskningen

Hennes kollega Knut Ditlev-Simonsen forsvarte myntsamleren og er kritisk til både skattevesenet og politiet.

— De har ikke gjort jobben sin. De gikk hardt ut og la ikke til grunn at myntsamlingen faktisk hadde en inngangsverdi, sier advokaten.

Ifølge dommen opplyste mannen at han hadde samlet på mynter fra tiårsalderen. Opp gjennom årene har myntsamling vært hans store lidenskap, heter det i dommen.

— Da tiltalen ble tatt ut, så man bort fra verdien som samlingens verdi i 2005 etter at min klient hadde samlet mynter i en årrekke. Skattemyndighetene og politiet så kun på at det var solgt mynter, uten å ta hensyn til samlingens verdi. For å trekke en sammenlikning: Hvis du kjøper en bil for 100.000 kroner og selger den for 120.000 kroner, har du ikke tjent 120.000 kroner, sier Ditlev-Simonsen.

Vurderer å anke

Han har ikke diskutert med sin klient om dommen skal ankes.

— Han er uenig med retten i at han har drevet næringsvirksomhet når han har kjøpt og solgt mynter. Dette har vært hans hobby, ikke hans næring. Vi vil vurdere en anke. Men han er selvsagt fornøyd med å gå fri for de mest alvorlige påstandene om trygdebedrageri og skattesvindel for nesten en million kroner, sier Ditlev-Simonsen.

Mannen ble dømt til 90 dager fengsel, blant annet for brudd på ligningsloven og bokføringsloven.

Uklart beløp

— Vi er fornøyd med at myntvirksomheten ble ansett å være skattepliktig næringsvirksomhet og ikke hobbyvirksomhet, sier aktor Kari Bjørkhaug Trones ved seksjon for organisert kriminalitet i hordalandspolitiet.

Hun forteller at hun i retten ikke prosederte på at myntsamleren hadde unndratt 950.000 kroner i skatt, slik det lød i tiltalen. Dommen tar heller ikke stilling til hvor mye penger mannen tjente på myntsalget.

— Jeg la til grunn at beløpet var langt lavere, ettersom det ikke var blitt tatt hensyn til myntsamlingens inngangsverdi i 2005.

Vanskelig sak

— Hva tenker du om at begge ble frifunnet for påstanden om trygdebedrageri?

— For å kunne domfelles for trygdebedrageri, må det bevises utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig fremkalte en villfarelse hos de NAV-ansatte, og at han hadde vinnings hensikt. Det klarte vi ikke å bevise .

Hun sier at saken har vært vanskelig, blant annet fordi den tiltalte myntsamleren ikke hadde ført regnskap.

— Det er alltid et spørsmål hvor langt man skal gå i etterforskningen med hensyn til å bevise skyld, og vi mente at rapporten fra skattemyndighetene og politiets etterforskning var dekkende. Men saken har vært komplisert fordi det har heftet betydelig usikkerhet med hensyn til varebeholdningens inngående verdi og utgående verdi, sier Bjørkhaug Trones.