1200 mann jobbar intenst døgnskift på Aker Stord-verftet for å gjera ferdig olje— og gassproduksjonsskipet «Skarv» for BP. Rundt 60 prosent av arbeidskrafta er innleigd, med ei gruppe polske arbeidarar som den største.

Etter at Aker Stord i fjor tapte fleire utbyggingsprosjekt på sokkelen, kom «Skarv»-oppdraget som ein viktig overgang til nye offshore-prosjekt som verftet håpar å få tildelt i løpet av 2011. Det 300 meter lange fartøyet kom til Stord 1.mars etter tre månader på slep frå Samsung-verftet i Sør-Korea. Alt i slutten av april skal «Skarv» vidare til sin permanente posisjon på Haltenbanken i Norskehavet.

— Vi ventar veldig på tildelinga av plattformoppdraget på Eldfisk, og håpar det endeleg er vår tur no. Innan det skjer er «Skarv»-prosjektet viktig for sysselsetjinga på verftet, seier Rune Rafdal, leiar i Verkstadklubben Aker Stord. Han forklarar det store innslaget av leigearbeidarar med at dei representerer fag som verftet ikkje disponerer, blant anna isolasjon.

Samme dag som «Skarv» kom til Aker Stord, var samanslåinga av verftets 1200 tilsette med Aker Elektros vel 400 medarbeidarar på Stord eit faktum. Til hausten går dei med i det nye selskapet Aker Contractors, som blir skilt ut frå Aker Solutions.

Trass alle anbodsnedturane i 2010, unngjekk Aker Stord permitteringar. Verksemda sikra sysselsetjinga med oppdrag for Statoil på Mongstad og Kollsnes, og pendlejobbar offshore og i utlandet.

— Vi er optimistiske for framtida, det skjer mykje positivt i marknaden, seier Akers informasjonsmedarbeidar på Stord, Odd Naustdal.

Halve slepedistansen av «Skarv» frå Korea hadde båten filippinsk catering- og reinhaldspersonell som blei betalt langt under norsk tariff – 16 kroner timen - av firmaet ESS sitt Stavanger-kontor, ifølgje Rogalands Avis. Forholda skal ha blitt retta opp då slepet passerte Kanariøyane, og filippinarane blei skifta ut med norske tilsette.

— Det internasjonale transportarbeidarføderasjonen og Sjømannsforbundet klarerte situasjonen, det var ikkje noko tema då «Skarv» klappa til kai her, seier klubbleiar Rune Rafdal ved Aker Stord.

INTERNASJONALT: Det holdes HMS-kurs på norsk, engelsk, russisk og polsk. FOTO: Ove Olderkjær