«En effektiv rente på 2,90 prosent på lån over 2 millioner kroner innenfor 75 prosent av boligens verdi er markedets beste rente for alle typer kunder.» skryter banken i en pressemelding.

Skandiabanken har kun standard rentebetingelser til alle sine kunder.

Alltid med gebyrer

– Ved å behandle alle likt slipper kundene å prute på prisen. Der andre er utydelige på hva kunden må betale er vi åpne og ærlige på prisen, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken i Norge.

Han minner også om at banken alltid oppgir sine priser i effektiv rente, som inkluderer gebyrer, mens de fleste andre bruker nominelle renter uten at gebyrene er inkludert.

Først om to måneder

Innskuddsrenten reduseres med mellom 0,1 og 0,5 prosentpoeng.

For nye kunder vil prisene gjelde allerede fra i dag, mens de for eksisterende kunder først vil gjelde om to måneder.