Kommunal— og forvaltningskomiteen på Stortinget ga i dag sin innstilling på statsbudsjettet som regjeringspartiene har kommet til enighet om med KrF og V.

De samme fire partiene i komiteen fremmer samtidig en merknad om at regjeringen må starte arbeidet med å tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene.

Viktig avgjørelse

— Dette er viktig for å sikre en kobling mellom lokal verdiskaping og lokale inntekter. På den måten er det direkte sammenheng for kommunene å satse på næring og verdiskaping, sier Helge Andre Njåstad (Frp).

Hordalandspolitikeren er leder for kommunalkomiteen. Han mener det nå er viktig å få en modell som sikrer at det er der arbeidsplassene er, og ikke hovedkontorene er plassert, som får selskapsskatten.

Det var den rødgrønne regjeringen som valgte å ta inn selskapsskatten selv, istedenfor å la kommunen forvalte den selv. Deretter ble skatten smørt ut over alle kommunene, en såkalt inntektsutjevning. Dette falt dårlig ut for Bergen, som fikk mer penger da de tok skatten inn selv.

Allerede neste år

Det borgerlige byrådet i Bergen har lenge rast mot regjeringens vedtak. Nå kan de øyne håp

— Mitt mål er at kommunene i 2015-budsjettet får en andel av selskapsskatten, sier Njåstad.

- Hvor mye vil dere gi tilbake til kommunene, og hvorfor kan de ikke få alt?

— Det må vi komme tilbake til i kommuneproposisjonne. Sist gang var det cirka fem milliarder totalt, før de rødgrønne tok det vekk. Min ambisjon er å gi mer enn det. Kommunene har aldri hatt alt tidligere heller, svarer Njåstad.

Flere argumenter

Harald Schjelderup (Ap) mener det er argumenter begge veier.

Harald Schjelderup

— Får kommunene en større andel av selskapsskatten, så stimulerer det til næringsutvikling, fordi kommunene får beholde en større del av verdiskapningen lokalt.Den åpenbare ulempen mener han dreier seg om at kommunens inntekter i større grad blir utsatt for svingninger i økonomien.

— Tenk om Bergen hadde hatt stor andel av selskapsskatt, og tilsvarende mindre andel av ordinære inntekter fra staten, da finanskrisen traff. Over natten ville vi fått en vesentlig reduksjon i midlene vi skal bruke til drift av skoler, helsetjenester og andre velferdstjenester.

Schjelderup mener dette var blant årsakene til at den rødgrønne regjeringen i sin tid endret systemet. Han sier han ikke har en bombastisk oppfatning av dette.

— Men vi må huske på at disse inntektene ikke kommer på toppen av de ordinære inntektene. Endres systemet må vi sikre oss mot konsekvensene av en eventuell ny finanskrise.

Positve nyheter

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) er fornøyd med signalene fra Stortinget. Hun mener de peker ut en retning som vil være positiv for Bergen.

— Fjerningen av selskapsskatten og endringene av skatteutjevningen som den forrige regjeringen gjorde slo svært negativt ut for Bergen. At det nå kommer tydelige signaler om en ny retning er positivt for oss og er i tråd med det regjeringspartiene lovet i valgkampen, sier hun.

Her er merknaden fra samarbeidespartnerne i komiteen:

Flertallet er enige med regjeringen Solberg i at større endringer/omlegginger av inntektssystemet må varsles i god tid til kommunene. Derfor beholder flertallet også dagens innretning av inntektssystemet for 2014. Flertallet forutsetter at regjeringen arbeider med forbedringer av inntektssystemet i 2014 slik at forbedringer i tråd med regjeringen sin plattform kan presenteres i kommuneproposisjonen for 2015 som blir lagt fram til våren. Flertallet viser til omtale i plattformen om at regjeringen Solberg vil gjennomføre en helthetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen lokalt. Flertallet peker konkret på at deler av selskapsskatten må inngå i dette arbeidet. Det understrekes at det er viktig å finne en modell som sikrer at det er der arbeidsplassene, og ikke hovedkontorene, er som danner grunnlag for kommunal del av selskapsskatten. Flertallet ber også om at skatteutjevningsprosenten blir sett på.