— Den er en konsekvens av den store pensjonsreformen som trer i kraft fra nyttår, sier direktør Hilde Olsen i Nav.

Hun sier at det også tidligere har vært mulig å kombinere arbeid og pensjon, men da har det gitt avkorting i pensjon.

  • AFP-pensjonister har kunnet jobbe, men inntekt utover 15.000 kroner i året har da medført redusert pensjon. Før var det også begrensninger mellom 67 og 70 år. Men de over 67 år har i de siste årene kunnet jobbe fritt uten trekk i alderspensjonen fra folketrygden, sier Olsen.

Nå blir det altså mulig allerede fra 62 års alder.

Valgfri pensjonsalder

Mens det til nå har vært én pensjonsalder i folketrygden, 67 år, blir det heretter valgfritt. Fra nå av kan du begynne å ta ut pensjonen fra 62 år hvis du har høy nok opptjening, men du kan også velge å vente helt til du er 75 før du begynner uttaket.

Basert på antall år i arbeid og innbetalt pensjonspremie, vil det heretter bli beregnet en samlet pensjonskapital for hver enkelt.

Det vil også bli foretatt en såkalt levealdersjustering. Det vil si at din pensjonskapital blir delt på hvor mange år du har igjen til gjennomsnittlig anslått levealder for ditt årskull. Men selv om du skulle leve lenger enn dette, vil du få den samme summen hvert år så lenge du lever.

Tidlig start: mindre pr. år

Med denne metoden vil de som begynner å ta ut pensjon ved 62 år få mindre hvert år enn dem som venter.

  • Men for dem som dør tidlig, vil den resterende delen av pensjonskapitalen gå tilbake til fellesskapet. De etterlatte får ikke noe av den resterende kapitalen, men de kan ha rett til gjenlevendeytelser fra folketrygden. Dette er hele ideen med sosial forsikring, sier Hilde Olsen.
  • Da er det vel slik at alle som dør før den antatte snittalderen for sitt kull vil tjene på å begynne fullt uttak ved 62 år?
  • Det er riktig. Men jeg vil advare mot å tenke for kortsiktig. Pensjonen er jo ment å være en forsikring også i tilfelle man kommer til å leve svært lenge.

- Sjekk på nav.no

Hilde Olsen anbefaler blant annet alle å gå inn på Din pensjon på nav.no.

— Det er et veldig godt verktøy for å se hva pensjonen blir ved forskjellige tidspunkt for uttak, helt eller delvis.

Hun presiserer også at det er en stor forskjell på offentlig og privat ansatte når det gjelder muligheten til å kombinere arbeid og pensjon.

  • I privat sektor kan man heretter ta ut både full AFP og full pensjon og dessuten jobbe så mye man vil uten avkorting. I det offentlige kan man også kombinere jobb og uttak av alderspensjon fra folketrygden. Men offentlig ansatte som velger å ta ut AFP vil fortsatt få en avkorting hvis de tjener mer enn 15.000 kroner i året på arbeid, sier Olsen.