Det hjelper ikke å ha nyeste modell smarttelefon eller lesebrett hvis ikke telenettet som skal overføre signalene har kapasitet til å overføre dem.

Det har Bergensbaserte Ceragon Networks AS, tidligere Nera Networks AS, nå fått midler til å gjøre noe med.

Samarbeid med universitetsmiljøet

Mandag ble det kjent at Norges forskningsråd har bevilget 16 millioner kroner til israelskeide selskapet på Kokstad.

— Det unike med denne bevillingen er at vi får med oss universitetsmiljøene, sier konserndirektør Eirik Nesse for porteføljestrategi.

Med pengene opprettes to doktorgradsprogrammer, ett ved NTNU/Universitetet i Cardiff og et annet ved Høgskolen i Bergen/Universitet i Aalborg.

I tillegg rekrutteres to nye teknologer til Ceragon i Bergen.

Fireårig prosjekt

— Med hjelp fra universitetsmiljøet skal våre forskere utvikle utstyr som optimaliserer trafikken for 4G-systemer. Det er spennende at vi faktisk kan holde på dette i Bergen, fortsetter Nesse.

4G er betegnelsen for teknologien for fjerde generasjons mobiltjenester i mobilnett, en etterfølger til 3G, som vi bruker i dag.

Hele forskningsprosjektet er på 47 millioner kroner og skal gå over fire år frem til juni 2015.