Fornyelsen er gode nyheter for Evry, som i fjor høst mistet avtalen med DNB til indere.

Den gang uttalte Evry at det kunne bli vanskelig å unngå oppsigelser, også for de 500 EVRY-ansatte i Bergen.

Kommunikasjonssjef Geir Remman i Evry sier at kontrakten med Sparebanken Vest bidrar til å opprettholde sysselsettingsnivået i Bergen.

— Innenfor denne enheten blir det et behov for å styrke kompetansen og rekruttere flere. Nedbemanningen som ble varslet i fjor skal skje frem mot utgangen av 2016, både ved naturlig avgang og intern omorganisering, sier han til BT.

Remman mener kontrakten viser at Evrys løsninger er ettertraktet.

— Det er rundt 200 ansatte i Bergen som kommer til å jobbe med de nye bankløsningene våre, og de vil spille en viktig rolle fremover. Denne bankteknologien kan bli en viktig eksportvare for oss, forklarer han.

Bankløsningene som skal leveres til Sparebanken Vest de neste fem årene inkluderer både nye kundetjenester og forenkling av internt arbeid for banken.