Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet åpner dørene på internett. Erfaringer med drift av kirke på nettet har ført til at organisasjonen, sammen med konsulentselskapet Axon AS i Kristiansand, har laget et helt nytt konsept for www.nettkirken.no. Nettkirken blir en mer selvstendig kirke på lik linje med de konvensjonelle sjømannskirkene, ifølge en pressemelding.

— Sjøfolkene har lært oss å være sjømannskirke. Nettbrukerne må lære oss å være nettkirke, sier prosjektleder Petter Skants i Sjømannsmisjonen i en kommentar.

Nettkirken drives i samarbeid mellom Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet og Den norske Kirke. Nettkirken tilbyr blant annet svar på spørsmål, forbønn, andakter og møterom.(Origo)