De søkbare skattelistene for år 2001 er nå publisert på bt.no. Her kan du finne skattbar inntekt (ikke bruttoinntekt), formue og skatt for alle personer som skatter til Norge.

Søk med mobiltelefonen!

Nytt av året er skattesøk på SMS. Ved å sende BTSKATT FORNAVN ETTERNAVN, KOMMUNE til 1985 får du tilbake en tekstmelding med inntekt, formue og skatt for den eller de personene du søker på.

Du kan også sende BTSKATT FORNAVN ETTERNAVN eller bare BTSKATT ETTERNAVN. Vær oppmerksom på at det bare er plass til de to første personene som stemmer med søkekriteriene i SMS-meldingen du får tilbake. For å se flere navn svarer du på meldingen med BTSKATT FORTSETT.

Søk i 2000-skatten

Nå kan du også søke i 2000-skatten via SMS. Da erstatter du kodeordet BTSKATT med kodeordet BT2000. For øvrig er fremgangsmåten den samme.

Begge tjenestene koster kr 10,— per melding.

Offentlig informasjon

Vi gjør oppmerksom på at skattelistene er offentlig informasjons fra ligningskontorene, som er tilgjengelig for alle. Bt.no har ikke mulighet til å fjerne enkeltpersoner fra skattelistene.

Skattelistene viser skattbar inntekt (ikke bruttoinntekt), formue og skatt for alle personer som skatter til Norge.