Tall fra SSB viser at hytteprisene i typiske hytteområder i vårt distrikt har falt til dels kraftig i løpet av de siste årene. I Hol og Voss kommuner og Kvam herad har prisen på solgte hytter falt med mellom 15 og 20 prosent på to år.

— Det er klart at vi merket ganske kraftig krisen som kom på slutten av 2008. Det var grunnlaget for at prisene gikk såpass mye ned i 2009, forteller megler Øyvind Kvile ved Privatmeglerens kontor på Geilo i Hol kommune.

— Det er vanskelig å finne noen vintersteder hvor prisene gikk opp i fjor. Trenden er at nær sagt alle fjelldestinasjoner har en nedgang i prisen på omsatte hytter, sier Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret .

Spekulantene borte Øye tror det er flere forklaringer.

— De siste ti årene har hytteprisene vokst kraftig på grunn av oppgraderinger og nye hytter i fjellheimen. Nå bygges det mindre, sier Øye.

Prognosemakeren viser også til at statistikken omfatter omsatte hytter.

— De beste hyttene selges ikke. De som selges i en tid hvor det strammes inn, er kanskje heller ikke de beste hyttene.

Et annet moment som har bidratt til prisfallet, er at spekulantene nå ser ut til å være borte fra hyttemarkedet.

— Det var en periode hvor spekulanter solgte til andre spekulanter. Man mistet fotfeste, og de reelle prisene kom først til syne når man solgte hyttene til dem som skulle bo der, sier Øye.

Planlegger tusenvis Både Voss og Vang har storstilte planer for nye hytter til fjells.

Gjennomsnittsprisene for hytter i Vang har ligget høyere enn Voss de siste to årene, viser grafikken.

Og flere hytter skal det bli. 100 hyttetomter er godkjent, men ikke bygget i området. En såkalt masterplan laget av kanadiske Ecosign skal legges frem for politisk behandling i Vang i løpet av våren.

— Det har vært antydet at området tåler 10.000 nye senger, sier teknisk sjef Terje Hålien i Vang.

Med seks senger i gjennomsnitt pr. hytte betyr det at kommunen ser for seg 1600-1700 nye hytter i Tyin-området.

Utvider i Myrkdalen

I Voss jobbes det med en ny reguleringsplan for deler av Myrkdalen. Voss Fjellandsby planlegger opp mot 2000 nye enheter, hytter eller leiligheter.

Voss kommune opplyser at planen trolig får førstegangs behandling i formannskapet 17. mars.

I tillegg planlegges det cirka 100 nye hytter i regi av Myrkdalen Bygdasenter.

Hvor er ditt hytteparadis? Si din mening!