I dag kan du sjekke selvangivelsen din på Altinn, forutsatt at det tekniske systemet holder.

— Det er viktig at man ser på selvangivelsen som en kladd, ikke som fasit, påpeker forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea.

Hun tror mange, særlig om de får penger igjen på skatten, dropper å sjekke at alt stemmer. Det kan man potensielt tape penger på, skriver Aftenposten.

Det er flere nye forhold av året som vil kunne påvirke tallene i selvangivelsen, og som det er viktig å sjekke. Blant annet skatteskjerpelse for de som leier ut tomannsbolig.

— For 2012 må også tomannsboliger følge 50-prosentregelen for skattefrie leieinntekter. Tidligere kunne man leie ut den andre boenheten skattefritt selv om utleieverdien for denne var større enn den man selv bodde i. I tillegg kunne man leie ut inntil halvparten av egen boenhet - regnet etter utleieverdi - uten å betale skatt. Nå ser man boligen under ett og har samme regel som for utleie i egen bolig, forteller Warloe.

Sykdomsfradrag forsvinner

Av fradrag står særfradraget for store sykdomsutgifter for fall. Fagsjef i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen, forteller at det i år er mange som har spørsmål knyttet til dette.

SPØRSMÅL: Fagsjef i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen, forteller at det i år er mange som har spørsmål knyttet til sykdomsfradrag.
SCANPIX (ARKIV)

Fradrag for sykdom skal fases ut over tre år frem til 2015. Det betyr at for 2012 får kun de som fikk fradrag i 2010 og 2011 fradrag. Som før må de sannsynliggjøre eller dokumentere utlegg på minst 9180 kroner.

— Nytt av året er også at tannbehandling, transport og tilpasning av bolig er fjernet fra ordningen, sier Nilsen til Aftenposten.

Hun understreker at det er viktig at alle sjekker tallene i selvangivelsen og tenker gjennom om det er noe de vil tilføye.

— Det er viktig å huske at hvert år er det feil i selvangivelsene. Selv om Skatteetaten fyller inn tallene, er det en selv som har ansvar for de feilene som står der, sier Nilsen.

Også om du eier bolig i utlandet bør du følge med. De som har bolig i Belgia, Bulgaria, Italia, Malta, Portugal og Tyskland kan nå kreve fullt fradrag for gjeldsrenter i Norge. Dette går også tilbake i tid og man kan kreve fullt fradrag for 2011 og 2010.

Nye satser for pendlere

Også på andre områder påvirkes man om man eier bolig i utlandet. Ligningsverdien på både fritidseiendom og bolig i utlandet settes opp med 10 prosent fra året før.

Følg også med om du pendler langt til jobb. I 2011 beregnet man reisefradrag med én krone og 50 øre per kilometer inntil 35.000 kilometer, og deretter 70 øre for reiselengde over dette. For 2012 får man bruke satsen 1,5 kroner frem til de første 50.000 kilometerne.

Christine Warloe oppfordrer også nordmenn til å sjekke at de er havnet i riktig skatteklase.

— Det kan gi store utslag. Skatteklasse 2 gir rett på dobbelt personfradrag som tilsvarer en skattebesparelse på rundt 13.000 kroner. Dette gjelder de som er enslige forsørgere og de som er gift med en person med lav, eller ingen inntekt, sier hun.

Forbrukerøkonomen ber alle par passe særlig på.

HUSK BSU: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB forteller at det beste fradraget unge kan få er ved å spare i BSU.
DNB

— Samboere med felles lån bør fordele renteutgifter og gjeld i forhold til den eierandelen de har i boligen. Det er en klassisk felle at det står på mannen selvom de begge har rett på å dele dette, sier Warloe.

- Husk å spare i BSU

Gry Nilsen forteller at fra og med inneværende år blir det endringer for noen enslige forsørgere, men disse gjør seg først gjeldende i selvangivelsen man får neste år. Den man nå sitter med foran seg, for 2012, er altså ikke påvirket av dette.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB forteller at det beste fradraget unge kan få er ved å spare i BSU. Det gir et maksimalt skattefradrag på 4000 kroner i året.

For lønnstakere og pensjonister er siste frist for å godkjenne og levere selvangivelsen 30. april.

— Har du ingen endringer, trenger du ikke levere eller godkjenne. Får du baksmell er det viktig at du betaler innen 31. mai, ellers påløper det renter, sier Sandmæl.

Hun forteller at nytt av året er at man må levere elektronisk for å få skatteoppgjøret i juni, i tillegg kan du nå bruke Bank ID for å logge deg på Altinn.