— Etter forrige finanskrise la både bedrifter og husholdninger om ganske kraftig, så investeringsnivået er lavt, mens sparingen er relativt høy. Det er normalt ikke utgangspunktet for en krise, forklarer sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities til NTB.

Han er likevel ganske sikker på at de siste ukenes uro og nedgraderingen av USAs kredittrating før helgen vil føre til børsfall mandag morgen, også i Oslo.

Norge ikke isolert

— Vi er en liten og åpen økonomi og er sånn sett ikke isolert fra det som skjer i verden rundt oss. Men konjunkturene i Norge er også ganske like resten av verden fordi norske husholdninger og bedrifter rett og slett gjør mye av det samme som verden for øvrig, sier Andreassen.

Samtidig påpeker han at fredagens nedvurdering ikke kom som noe lyn fra klar himmel.

— Standard & Poor's varslet allerede i april at de ville vurdere USAs kredittverdighet. Det gikk også rykter før helgen, så markedet har nok absorbert mye av dette allerede. Det er jo heller ikke sånn at de økonomiske og politiske realitetene har endret seg over natten.

Andreassen tror de andre toneangivende ratingbyråene, Moody's og Fitch, vil følge opp og justere ned sin vurdering av den amerikanske statens kredittverdighet.

Norge godt rustet

Om verdensøkonomien blir svekket over tid, vil det kunne påvirke norsk økonomi gjennom at blant annet oljeprisen svekkes.

— Det gjenstår å se hvor varige endringer vi får i makroøkonomiske forhold. Blant annet er forbruket utenom de rike landene i ferd med å ta seg opp. Jeg mistenker at pessimismen hos mange er litt for stor.

Andreassen minner også om at Norge ikke er avhengig av oljeprisen fra måned til måned eller år til år.

— Den påvirker først og fremst hvor mye vi kan sette av i oljefondet.

Nettopp det at vi har oljefondet (Statens pensjonsfond utland), en gjeldfri stat og handlingsfrihet til å justere renten gjør at Norge er bedre rustet enn mange land til å takle en økonomisk nedgang. Store verdier i oljefondet er plassert i nettopp amerikanske statspapirer, men Andreassen tror ikke fondet vil gjøre større endringer.

— Selv om det er en ny situasjon at USA ikke lenger regnes som verdens sikreste låntaker, ser jeg ikke for meg at dette vil gi store renteutslag i USA.

Fortsatt usikkert om renten endres

Når det gjelder hva som skjer med rentenivået her hjemme når Norges Bank samles på onsdag, er Andreassen fortsatt avventende.

— Personlig ville jeg ikke satt opp renten, men vi tror under tvil at den øker, slik Norges Bank sendte veldig tydelige signaler om i juni. Men det er også avhengig av hva som skjer de nærmeste dagene: Dersom det dukker opp nye problemer mandag og tirsdag, tror jeg renten blir stående.

Noe av det som skal avgjøres er om Den europeiske sentralbanken (ECB) skal kjøpe italienske statsobligasjoner. ECB-styret møtes til telefonkonferanse om dette søndag kveld.

— Jeg tror de ender på et ja til å kjøpe, men det er mulig Tyskland vil presse på for ytterligere innstrammingstiltak i Italia først. Et slikt støttekjøp har først og fremst en signaleffekt, men det er såpass mange som ønsker å selge at det må nok sterk lut til.