Ormevik blir liten ved sida av det nesten 300 meter lange Skarv som er under hektisk ferdigstilling ved Aker Stord. Ho er ein av fartøyets tre plattformsjefar som avløyser kvarandre i rotasjon, og kan bli den som over påske fører BPs flaggskip nordover til fast posisjon i Norskehavet, 220 kilometer vest for Sandnessjøen.

Ingen framdrift

Fpso-en – som er engelsk forkorting for flytande produksjon, lagring og lossing – er underlagt både Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratets strenge regelverk, men har ikkje eige framdriftsmaskineri, berre propellar for presis posisjonering på feltet. Kolossen skal forankrast på 350 meters djup sørvest for Norne dei neste 25 åra, og blir først og fremst eit gassproduserande skip med oppknyting til Åsgard-leidningen til Kårstø.

Stor oljeprodusent

Skarv blir også ein stor oljeprodusent, opptil 85.000 fat for dagen. Det tilsvarar over ti millionar dollar med dagens oljepris. Olja blir lagra om bord og lossa av skytteltankskip kvar tiande dag.

Skarv er bygt ved Samsung-verftet i Sør-Korea på to og eit halvt år, og kom til Stord 1.mars etter eit slep frå Korea rundt Sør-Afrika. Produksjonen startar i august i år.

Skarv-operatør BP eig 28,8 prosent i olje— og gassfeltet i Norskehavet, Statoil 36,2 prosent. Heile utbygginga av feltet kostar over 30 milliardar kroner, produksjonsskipet rundt 6-7 milliardar. Ei stor teknologisk utfordring har den svære tourreten eller dreieskiva vore. Det er den som er forankra i botnen og som er kopla til ti olje- og gassproduserande brønnar, medan sjølve skipet dreier seg rundt tourreten etter vêr og vind.

Endeleg på skip

Plattformsjef Tove Ormevik, som bur med familien på Sotra, kom over frå Statoil til BP for vel eitt år sidan. Ho fekk dermed med seg deler av byggeprosessen på Skarv FPSO i Korea, og var med på første etappe av det i alt 15.400 nautiske mil lange slepet til Stord.

— Og no er eg endeleg på eit skikkeleg stort skip, seier Ormevik, som i går hadde norske og utanlandske journalistar og kontaktar på omvisning om bord på Skarv.

Fartøyet har einmannslugar for hundre personar. I normal drift vil om lag femti arbeida om bord per skift.

Skarv får driftsbase i Sandnessjøen, der det er etablert 16 arbeidsplassar.

Fyr laus i kommentarfeltet under!