Av driftsinntekter på nær 15 millioner kroner sitter rederiet igjen med bortimot 10 millioner på bunnlinjen.

Eierne bevilger seg et aksjeutbytte på 3,1 millioner kroner, resten pløyes tilbake i rederiet.

Hovedaksjonærene er leder av rederiet, skipsreder Agnar Johansen, med 50,1 prosent og kusinen Vibeke Lund med 41,18 prosent. Sammen med seg i styret har de Steckmest-kompanjong og Viken Shipping-styreformann Hans Olav Lindal.

Solid egenkapital

Rederiet økte sin egenkapital i fjor fra 14,7 til 21,4 millioner kroner.

Godt over halvparten er plassert i bank.

Rederiets hovedaktivitet, er 50 prosent eierandel i bulkskipet MS «Star Evviva» som drives av Grieg Shipping Group AS. Grieg'ene eier for øvrig den andre halvparten av skipet.

Skibsaktieselskapet William Hansens Rederi II har også en eierandel på fem prosent i S-Bulk KS i Bergen som har kjøpt to 50.000 dødvekttonns open hatch bulkskip som nybygg, MS «Serpentine» og MS «Saturnus». De inngår i Seven Seas Carriers i Bergen, mens MS «Star Evviva» er på leieavtale med Grieg Star Shipping AS i Bergen.

Fortsatt liv laga

Selv om MS «Star Evviva» nærmer seg 30 år, regner rederiet med at det fortsatt vil bli beskjeftiget etter endt befraktningsperiode.

Leieavtalen for skipet er forlenget med ett år fra april 2009 til april 2010.

De to øvrige skipene er sluttet på henholdsvis tre og fem års leieavtaler. De ble levert fra byggeverftet i april og august i fjor.