— Vi er som vanlig overfor kundene. Men oss imellom er det mest snakk om CV-utfylling og jobbsøknader, sier Hilde Fredriksen (55).

Etter å ha levd med usikkerhet de siste månedene valgte sjefen ved Fyllingsdalen postkontor å forlate jobben nå. 1. desember er det slutt.

26 års fartstid

Totalt har Posten 79 overtallige på 12 kontorer som skal legges ned på Vestlandet. Etter det BT kjenner til er det ansatte med hele 34 års fartstid som må slutte. Nå er det jobbjakt som venter.

— Jeg har tenkt å ta et utdanningsløp, men er primært på utkikk etter jobb. Snittalderen her er 55 pluss, og med mine 26 års fartstid er jeg den med lavest ansiennitet på kontoret. Det sier mye om en arbeidsplass med høy lojalitet, sier Hilde Fredriksen.

1000 ansatte for mye

— Det er totalt 1000 ansatte på landsbasis som er definert som overtallige. 149 kontorer skal legges ned. Vi jobber hardt for at det skal finnes interne løsninger for disse. Men vi er ærlige og sier at disse mulighetene blir vanskeligere å finne. Deretter er det andre tiltak som sluttvederlag, gavepensjon og omskoleringstiltak, sier pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud.

På kontoret i Fyllingsdalen er deres siste julepostsesong så vidt i gang. De som har pakker som skal langt av gårde, må passe fristene som er tidlig i advent.

— Det er en ugrei følelse. Julestrien på Posten er spesiell, med en egen stemning i lokalet. Voksne og barn kommer gjerne sammen for å sende eller hente pakker. Og forventningene er som tegnet i ansiktet på de små. Det er slikt du kommer til å savne og som gjør dette ekstra vemodig, sier postsjefen i Fyllingsdalen.

Kundene forsvinner

Denne dagen er det travelt ved disken. Noen har pakker de savner og andre komme for å sende juleposten tidlig. Likevel er det nedgangen i bruken av kontorene som har tvunget frem situasjonen der det meste av postkontorene legges ned. På Vestlandet blir det et kontor i Bergen sentrum og ett i Førde igjen.

— Kundene vil ha dette på en annen måte. De bestiller gjerne varer på internett og vil ha dem brakt helt hjem eller hente i nærmeste butikk. Det har ført til en kraftig nedgang i bruken av våre kontorer, sier pressesjef Ebeltoft-Skaugrud.

En av kundene er Eli Blindheim Johansen. Hun bestiller gjerne ting på nettet, men synes likevel det er trist at postkontoret forsvinner.

— Problemet er vel ikke selve kontoret. Det kan være like enkelt å hente i butikken. Men jeg savner service, noen å spørre når jeg trenger det. Det får man her. Ellers er vi overlatt til en eller annen telefonkø. Bare i dag har jeg ventet i telefonen to ganger ti minutter. Uten å få svar. Men jeg vil ikke være en som surmuler. Får vi post i butikk i Oasen, blir jo det mer sentralt, slik det var før, sier Elin Blindheim Johansen.

Rift om butikkpost

Kundeundersøkelsene viser at publikum er veldig fornøyd med å utføre posttjenestene i butikken. Ikke minst fordi åpningstidene er lengre. I regionvest skal alle de 12 kontorene erstattes med butikkpost.

— Det er helt klart at folk ønsker post i butikk. Det er så populært at det er rift mellom butikkene for å få posten lagt til seg. Vi kjører nå anbudsrunder der aktuelle butikker kvalifiserer seg. Så tildeler vi til den vi mener vil fylle oppgaven best, sier Hilde Ebeltoft-Skaugrud.

Tjenesten er så populær at dagligvarekjedene betaler for å få postdisken ved siden av kassaapparatene.

— Betyr de at konkurrerer om hvem som vil betale mest?

— Nei, vi har regulert det. Men samtidig har dette så stor verdi for dagligvarehandelen at vi ikke gir det bort.

Sprikende stemning hos de ansatte

Stemningen hos de ansatte varierer fra håp til oppgitthet, forteller tillitsvalgt.

- Den varierer veldig. Noen tror de skal få seg ny jobb, andre vet ikke hvor de skal ende opp, sier Anne Åsheim.

Hun leder Postcom, de postansattes fagforening i Hordaland og Sogn og Fjordane. Her blir 79 ansatte overtallige de to neste årene. Mange som må slutte er godt opp i 50-årene, med lang fartstid i posten.

Ingen over 59 år sies opp

Posten og fagforeningene er enige om at ingen over 59 år skal sies opp. Posten bidrar også til å finne ny jobb for dem som må slutte. De som satser på finne seg ny jobb på egen hånd kan søke sluttpakke. Sluttpakkene varierer fra tre til 16 måneder, alt etter hvor lenge man har jobbet i posten.

Åsheim mener alderen ikke bør være et problem for dem som søker jobb utenfor posten.

- Hvis arbeidsgiverne har litt omløp i hodene sine, så vil de få en arbeidsstokk som er kompetent, lojal og omstillingsdyktig, sier hun.

postkontorer som legges ned.pdf
julepakker posten.pdf