— Dette er den største enkeltkontrakten jeg noengang har vært borti, sier den erfarne prosjektlederen for Ringvei vest , Ottar Midtkandal.

Nå ivrer han på å komme i gang med byggetrinn 2.

De neste kilometerne med tunnel og vei mellom Fyllingsdalen og Ytre Laksevåg vil koste totalt 1570 millioner kroner.

Den store kontrakten på 821 mill kroner går til AF Gruppen Norge AS, som vant anbudet i konkurranse med Skanska. Alt er tilrettelagt for anleggsstart så snart kontrakten er signert 9. mars .

Anleggsmaskinene gjør sitt inntog på Sandeide 1.april, men den første salven i fjellet går ikke av før 1.mai.

- Hvorfor skjer det ikke før?

— Nei, entrepenøren vil vente til etter påske og den er sen i år. Men vi er vel litt forundret over akkurat det, for alt er lagt til rette og anleggstiden er knapp, sier Midtkandal.

Strenge tidsfrister

Alt anleggsarbeidet skal være ferdig til 1.april 2015, og samme sommer skal vi kunne ta det nye veinettet i bruk. Det er flere tidsfrister underveis. Statens vegvesen vil gi entrepenøren dagbøter hvis ikke de blir overholdt.

2.april 2014 skal mye av strekningen Sandeide - Liavatnet være ferdig og klar for entrepenøren som skal stå for lys, ventilasjon, video og alt sikkerhetsutstyret.

Midtkandal har forsinkelsene med omfattende sikkerhetstesting av Knappetunnelen friskt i minne.

Åpningsdagen ble stadig utsatt, mange ventet utålmodig og flere bilister var rasende. Det kostet å stå oppreist i stormen frem mot 10.september da første bilist endelig kunne kjøre gjennom Kanppetunnelen fra Dolvik til Sandeide.

Artikkelen fortsetter etter videoen fra åpningsdagen 10.september 2010.

Det er mange som blir berørt av sprengningsarbeidet Ottar Midtkandal, prosjektleder

Informerer naboene

Tirsdag kveld holdt Midtkandal det første informasjonsmøtet for fyllingsdøler som blir naboer til nok et sett tunnellinnslag på Sandeide, så langt bare røde ringer malt på fjellet.

— Det er mange som blir berørt av sprengningsarbeidet og vi prøver å holde en dialog med de fleste av dem, sier Midtkandal.

Han har hatt hånd om flere av de største vegprosjektene i Bergensområdet, og har innfartsårene både i sør og i vest på samvittigheten.

Kartlegger 900 hus

Boligene som ligger på hver side av der tunnellen skal gå, som blir kraftigst berørt av den neste anleggsperioden.

Verst rammet blir folk som bor i området fra Varden til Hesjaholtet. En person er ansatt for å ivareta nabokontakten og håndtere skadesaker.

Hele 900 hus skal kartlegges og registreres, støytiltak settes inn på 80 eiendommer. Under anleggsperioden skal egne rystelsesmålere settes opp og flyttes i takt med arbeidet.

Størrelsen på sprengladningene skal reduseres for å gi minst mulig problemer for naboene. Men med sprengning tidlig og sent i to år, vil de merke godt at byggetrinn 2 er i gang.

— Jeg skulle jo ønske at vi kunne ha bygget hele veianlegget fra Dolviken til Liavatnet i en engang, så slapp folk all denne ventingen, men vi har jo konkurrert om midlene med Bybanen, så det gikk ikke, sier Midtkandal.

Sprengningsarbeidet vil skje i tidsrommet kl 0700-2200 mandag - fredag og 0900-1800 lørdager. Alle beboerne som ønsker det, kan få et varsel på sms i forkant av salvene.

— Det vil nok gå to år til stillheten igjen senker seg for disse beboerne, sier Midtkandal.

Synspunkter på saken? Si din mening her.

RINGVEI VEST: Tennebekken er ryddet for skog og Vestre innfartsåre blir oppjustert med direkte påkjøringsramper til Knappetunnelen. Ill. Statens vegvesen.