Siemens varsla i fjor haust at selskapet si internasjonale satsing på undervassteknologi skal styrast frå Noreg.

Selskapet leverer elektriske utstyr og styringssystem til bruk i undervassinstallsjonar, og har mellom andre FMC Technologies og Aker Solutions — store arbeidsgivarar på Ågotnes - som viktige kundar.

Oppkjøpet som er offentleggjort i dag, aukar Siemens innsatsen på utvikling og bygging utstyrt av undervassinstallasjonar for utvinning av olje- og gass.

I tillegg til Bennex Group kjøper Siemens også eit anna selskap i bransjen, Poseidon Group. Dei to selskapa har cirka 600 tilsette i Bergen, Stavanger, Skottland og USA. Driftsinntektene i fjor var på til saman 600 millionar kroner.

Både Bennex Group og Poseidon Group har hatt det stavangerbaserte investeringsselskapet Hightec Vision som eigar.

Siemens er i ferd med å byggje ein fabrikk som skal vere knytt til selskapet sitt teknologisenter i Trondheim. Ifølgje direktør for undervassatsinga i Siemens, Eina Brath, kan Siemens si satsing på undervassteknoligi også gi fleire arbeidsplassar i Bergen.