— Vi var i gassmarkedet fra gammelt av, og nå vil vi inn igjen, forteller administrerende direktør Jan A. Hammer i Odfjell SE.

Bergensrederiet melder mandag at de har signert en avtale med det kinesiske verftet Nantong Sinopacific Offshore & Engineering Co. om bygging av fire LPG/Etylen-skip. De fire skipene har hver en lastekapasitet på 17.000 kubikkmeter.

Odfjell er mest kjent for sine kjemikalieskip, men kjøpte også i fjor to gass-skip.

— Vi ser på dette markedet som spennende. Det er naturlig at vi også er der, når vi er så store i kjemikaliemarkedet, sier Hammer.

Skifer kan gi løft

Odfjell-sjefen har stor tro på gassmarkedet på sikt. Han viser blant annet til skifergassrevolusjonen i USA.

— Skifergassen vil bli brukt til petrokjemisk industri, og det vil bli et overskudd i USA på etylen og andre petrokjemiske gasser. Hvis verdensøkonomien tar seg opp igjen, vil også den petrokjemiske industrien øke.

De fire skipene som er bestilt skal etter planen leveres mellom oktober 2015 og mai 2016.

"Denne ordren er et viktig skritt i vår langsiktige strategi for å vokse til å bli en betydningsfull eier og operatør i gassmarkedet", skriver rederiet i en børsmelding.

Pris: 180 mill. dollar

Totalprisen er på 180 millioner dollar, eller rundt 1,080 milliarder kroner.

Odfjell har også sikret seg ulike opsjoner for levering av ytterligere inntil fire gass-skip.

Kjemikaliemarkedet er ifølge Hammer ikke like spennnende om dagen.

— Men utsiktene er bedre i årene som kommer. Det har vært for mye tonnasje i markedet, men nå vil balansen bedre seg, sier Odfjell.

GÅR FOR GASS: - Vi ser på dette markedet som spennende, sier Odfjell-sjef Jan A. Hammer.
NN