Det er først og fremst skipsbygging som drar resultatet ned for bergenskonsernet. Isolert i denne sektoren var resultatet for tredje kvartal på hele 221 millioner kroner.

— Tapene er ikke akseptable. Vi har imidlertid grunn til å tro at de strukturelle og organisatoriske grepene som nå er tatt vil resultere i en vesentlig resultatforbedring for denne divisjonen de kommende kvartalene, uttaler konsernsjef Terje Arnesen Arnesen i en pressemelding.

For vel to uker siden kom det frem at det familieeide nederlandske verftsselskapet Damen blir den nye storeieren av skipsbyggingsdivisjonen til Bergen Group.

— Vil gi oss finansiell styrke

— Grunnlaget for videre vekst innen skipsbygging er absolutt til stede. Intensjonsavtalen med en internasjonal verftsgruppe om et fremtidig delt eierskap i divisjonen, vil både gi oss en sterkere finansiell styrke til å løfte nye prosjekter og en nødvendig trygghet for å gjennomføre risikofri skrogproduksjon i utlandet, påpeker Arnesen.

Økt ordrereserve

Innen offshoredivisjonen fortsetter selskapet å levere gode marginer, og siden nyttår har Bergen Group økt konsernets ordrereserver fra 2,6 milliarder til 4,8 milliarder kroner.

Konsernsjefen er fornøyd med den sterke ordreveksten som konsernet har hatt i løpet av de tre første kvartalene i 2012.

— Vi har klart å styrke vår markedsposisjon basert på et robust offshoremarked som gir langsiktige vekstmuligheter for alle tre divisjonene i Bergen Group, sier Arnesen.

Driftsmargin på 11,8 prosent

Bergen Groups offshoredivisjon genererte i tredje kvartal en omsetning på 380 millioner kroner og leverte et driftsoverskudd før av— og nedskrivninger på 45 millioner. Dette gir en sterk driftsmargin på 11,8 prosent.

Konsernet forventer en ytterligere vekst for denne divisjonen, og det er nå igangsatt en utvidelse av det nye kontor- og ingeniørbygget ved Bergen Group Rosenberg for å øke kapasiteten med ytterligere 200 arbeidsplasser.

Bergen Group 2012 2011
Driftsinntekter 2597 3735
Driftsresultat -250 87
Resultat før skatt -297 45
     
     

Tall i mill. kroner per 3. kvartal