Selv om Vollvik-eventyret er slutt, har ikke Robert Monsen planer om å bli heltidspensjonist.

— Nå vil jeg roe litt ned og ta et par styreverv og melde meg litt mer på på den politiske arena, forteller Monsen.

Etter mer enn tre tiår i næringslivet, vil Monsen være et kjent navn for mange.

Etter fullførte studier i Frankrike ble bergenseren hentet hjem av Kristian Gerhard Jebsen til rederiet Gearbulk.

Fra rundt 1990 bygget Monsen opp Nomadic Shipping sammen med Dan Odfjell.

  • Internasjonal shipping er det mest ekstremt konkurranseutsatte markedet som finnes. Når du vet hvilke mekanismer som virker i det markedet, har du gått en god skole.

Les også Trer ut av Vollviks skygge

Vil påvirke samfunnet

I 2000 gikk han ut av shippingbransjen etter at Nomadic Shipping hadde fått nye eiere.

Like etter meldte Monsen seg inn i Høyre. I dag har han fast plass i bystyret og oppvekstkomiteen.

  • Den eneste måten du kan påvirke samfunnsutviklingen på er å gjøre det innenfra. Ved å delta i interne partidebatter og programkomiteen har man innflytelse på de lange linjene.

Som medlem av oppvekstkomiteen har Monsen de siste månedene brukt mye tid på utfordringer knyttet til morsmålsundervisning for fremmedspråklige.

  • Dessverre har man glemt å sette barnets behov i sentrum, sier Monsen, som mener hele morsmålsundervisningen burde vært håndtert annerledes enn i dag.

Har laget fristed på Radøy

Ved neste lokalvalg vil Monsen være 65 år og ha åtte års fartstid fra bergenspolitikken.

  • Nå kommer jeg til å melde meg mer aktivt på. Jeg har ingen ambisjoner og bør ikke være en trussel for noen, men jeg er til disposisjon der partiet mener de har bruk for meg, sier Monsen.

I tillegg til styreverv og politikk, vil Monsen bruke mer tid på småbruket han kjøpte på Radøy for fem år siden. Gården var i sin tid barndomshjemmet til Monsens svigermor, men har vært brakk i 40 år.

Nå er småbruket pusset opp til en helårsbolig hvor familien tilbringer helgene. Hver sommer beiter naboens kalver på Monsens marker.

  • Det er blitt et herlig fristed, forteller Monsen.