Les også:

I morgen slår trolig sentralbanksjef Øystein Olsen til med sin første renteøkning. Helt siden mai i fjor har norske lånekunder levd i en behagelig verden med svært lav styringsrente på 2 prosent. Nå kan det være slutt.

I morgen vil Norges Bank hovedstyre sette den opp til 2,25 prosent, spår mange av dem som lever av å spå slikt. Både Danske Bank, Handelsbanken, DnB Nor, Nordea, SE-banken og First Securities spår dette.

Det vil ikke stoppe der: Med mindre det skjer noe uventet, har Norges Bank varslet at det kommer ytterligere to renteøkninger til høsten.

Med den internasjonale finanskrisen i friskt minnet, er Olsen redd for at folk låner mer enn de kan bære.

— Norges Banks ledelse har veldig lyst til endelig å få satt opp renten etter å ha ventet et helt år. De er bekymret for at folk skal slå seg til ro med at renten aldri ser ut til å stige, og at de dermed låner for mye, sier sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken.

Norges Bank er meget opptatt av sin troverdighet i rentesettingen. Derfor må Olsen holde det han lover. I mars varslet han klart at den første renteøkningen kommer på møtet i morgen eller på møtet i juni, med omtrent lik sannsynlighet.

Basert på statistikk og undersøkelser offentliggjort siden mars, har økonomene landet på at økningen kommer i morgen.

I går kom tall for prisveksten i april. De viste Norges Bank er langt under målet på 2,5 prosent. Men det er som ventet, og har lite å si for rentesettingen på kort sikt.

Prisveksten eksklusive strøm og bensin var 1,3 prosent regnet i forhold til april i fjor. I mars og februar var den bare 0,8 prosent, målt på denne måten.

Årsaken var at flybilletter ble mer enn 50 prosent dyrere i april i år i forbindelse med påsken. Nordea Markets spår at dette er forbigående, og at prisveksten i mai faller tilbake til omtrent marsfart.

Mange økonomer legger stor vekt på at ledigheten har falt raskere enn Norges Bank ventet.

Banken spådde i mars at ledigheten i gjennomsnitt blir 3,5 prosent i år. Men etterpå har det kommet tall som viser at den falt fra 3,4 prosent i desember til 3,3 prosent i januar, og videre ned til 3,1 prosent i februar.

De to 2011-tallene var ikke kjent da banken la frem sine prognoser i mars. Hvis Norges Banks 2011-anslag for ledigheten skal slå til, må den stige resten av 2011.

  • Jeg regner det som ganske sannsynlig at Norges Banks ledighetsanslag er for høyt, og jeg tror de allerede nå mener det, sier Mork.

Norges Bank selv spår heller ikke stigende ledighet. I sin siste prognose spår Olsen at ledigheten neste år i gjennomsnitt vil bli litt lavere enn i år.

Utviklingen i ledigheten er viktig fordi den påvirker lønnsveksten.

  • Selv om det ikke er slik at prisveksten mekanisk følger lønnsveksten, så er lønnsveksten likevel et symptom på det generelle inflasjonspresset, sier Mork.

Økonomene i Handelsbanken mener lønnsoppgjøret hittil tyder på at lønnsveksten i år blir høyere enn Norges Banks anslag på 4 prosent. Veksten i produksjonen ser ut til å bli god. Begge deler trekker i retning av at renteøkning i morgen.

Et visst fall i renteforventningene hos Norges handelspartnere drar i retning av uendret rente i morgen, men er ikke nok.