– Vi har satt ned renten mye for å møte utfordringene som krisen ute har skapt, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Siden september er styringsrenten satt ned med 4,5 prosentenheter fra en topp på 5,75 prosent til en foreløpig bunn på 1,25 prosent på onsdagens rentemøte i Norges Bank.

Prisene ned I sin begrunnelse peker visesentralbanksjefen på at produksjonen i norsk økonomi har falt som ventet hittil i år. Arbeidsledigheten øker, men noe mindre enn ventet. Boligprisene og aksjekursene har steget, og husholdningene får lettere lån enn i fjor høst.

Samtidig fortsetter prisene på næringseiendom å falle, og investeringene i næringslivet avtar markert. Derimot ser oljeinvesteringene ut til å holde seg godt oppe.

– Det ser ut til at produksjonen i Norge etter hvert vil ta seg opp igjen, men vi venter at prisveksten vil avta ned mot 1,5 prosent i løpet av det neste året, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Norges Bank har som målsetting å holde en lav og stabil prisstigning, og styrer rentesettingen etter en gjennomsnittlig prisstigning på 2,5 prosent over tid.

– Stor usikkerhet I sine nye prognoser i pengepolitisk rapport skriver Norges Bank at styringsrenten kan bli liggende nær 1 prosent en stund framover.

– Det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Så langt har fallet i aktiviteten ute vært større enn ventet. Utviklingen i tillitsindikatorer for næringsliv og husholdninger tyder likevel på at fallet i aktiviteten er i ferd med å avta både ute og hjemme. Finansmarkedene fungerer også noe bedre, sier Qvigstad.

Si din mening om renteutviklingen her.

Morten Holm/Scanpid (Arkivfoto)