Trygve Horgen (58) var klubbleder for verftsarbeiderne på Mjellem & Karlsen. I dag er han en oppsagt industriarbeider. Betaling får han fra lønnsgarantifondet. Dersom han ikke får en ny jobb er han snart på arbeidsledighetstrygd.

I fjor hadde Horgen en nettoinntekt, når fradrag er trukket fra, på 281.100 kroner fra jobben på verftet. Han eier en leilighet i Fyllingsdalen, en liten hytte på Askøy og har om lag 200.000 i banken. Formuen hans er liknet til 465.000. Han betalte 100.805 kroner i skatt.

Med andre ord en ganske vanlig arbeider godt inne i siste halvdel av sitt yrkesaktive liv.

Hundre ganger rikere

Helge Stokke (53) pleide å være sjefen hans, helt til han solgte Mjellem & Karlsen (eller HMS Holding) for drøye 130 millioner kroner. Det var ifølge ham selv med stor rabatt. I tillegg til disse 130 millionene, eier han et landsted i Spania, en meget kostbar og spesiell bolig på Frekhaug, en dyr fritidsbåt og et par biler. Han eier også 49 prosent i rederiet Bergenhus AS som igjen eier to kystruteskip. Oppå dette har han en del andre eiendomsinteresser.

Til fratrekk kommer eventuell privat gjeld som han måtte ha.

Ifølge likningsmyndighetene er alt han eier — fratrukket gjeld - verdt 42,7 millioner kroner. Trolig er den virkelige verdien tre-fire ganger høyere, avhengig av hvor stor privat gjeld han måtte ha.

Stokke hadde i fjor en nettoinntekt på 373.500 kroner. Samlet for både inntekten og formuen betalte han 450.254 i skatt.

Stokke har en formue som reelt sett er over 100 ganger større enn Horgens. Han har en nettoinntekten som er 25 prosent høyere. Likevel betaler han bare fire ganger mer i samlet skatt enn Horgen.

- Frekkere og frekkere

— Se bare på Rimi-Hagen som krever skattelette. Jeg blir provosert av kapitalistene som blir frekkere og frekkere og tillater seg mer og mer, sier Horgen.

Han har ingen lån, og får dermed ingen rentefradrag eller fradrag på formuen.

— Formuesskatten burde vært mye høyere. En burde betale for det en faktisk eier Det er lett å se at noe er galt her, og at vi trenger en endring, sier han.

Selv mener Horgen han betaler mye skatt, men synes det er verdt det dersom staten klarer å opprettholde folketrygden og at rettighetene for arbeiderne blir ivaretatt.

— Hva synes du om at Stokke betaler så lite ekstra i forhold til deg?

— Det burde være et tankekors, også for politikerne. Alle skjønner jo at dette er urettferdig. Det er tydelig forskjeller på Jørgen hattemaker og kong Salomo.

Ikke-børsnoterte aksjer

Stokkes formue i fjor ble betydelig krympet fordi den da var plassert i ikke-børsnoterte aksjer og eiendom. Ikke-børsnoterte aksjer verdsettes normalt til 65 prosent av den såkalte skattemessige formuesverdi.

I praksis er denne også lavere enn verdien i markedet. Det betyr at slike aksjer har en betydelig lavere likningsverdi enn prisen man ville fått om man solgte disse aksjene. I tillegg får Stokke trukket fra privat gjeld med sin fulle verdi.

Enda gunstigere er det å ha formuen plassert i eiendom. Her vil likningsverdien maksimalt være 30 prosent av markedsverdien. Dette kommer også Horgen leilighet og hytte til gode, men enda mer den store eiendomsmassen Stokke eide i fjor.

Formuer kan trylles vekk

Dette vil RV-politiker og økonom Torstein Dahle ha en slutt på.

— Om du har mange penger, er det lett å gjøre formuen usynlig. Gi meg en halv milliard, og jeg skal få mesteparten til å forsvinne i løpet av et par uker, sier Dahle.

Investeringer i bolig, unoterte aksjeselskap og flytting av fordringer i en konsernstruktur er alle lette og lovlige muligheter for å fjerne formue. Felles for dem alle er at du bør starte med mange millioner kroner for å få noen særlig effekt av det.

For privatpersoner er det mye vanskeligere å skjule formuen.

Også inntektene beskattes forskjellig. Mens du bare må betale 28 prosent av kapitalinntektene, kommer trygdeavgift og toppskatt på toppen av den alminnelige inntekten.

— Folk må skatte for de verdiene de faktisk sitter på, mener Dahle, og mener i tillegg det er urimelig at kapital og arbeid skal beskattes forskjellig.

Også mange vanlige folk drar selvfølgelig nytte av den lave likningsverdien på boliger. Til gjengjeld må disse betale skatt på den såkalte fordelen ved å bo i egen bolig samt kommunal eiendomsskatt for de kommuner som har det.

TJENER MINST: Tidligere klubbleder Trygve Horgen ved Mjellem & Karlsen tjente under 300.000 kroner i fjor, og har 465.000 i formue. For det betaler han drøyt 100.000 i skatt.
ARKIVFOTO: ARNE NILSEN