Tirsdag morgen presenterte det lille oljeselskapet Rocksource fra Bergen sine regnskapstall for andre kvartal. Etter fire tørre letebrønner i år, ble resultatene også svake.

Driftsresultatet endte i tredje kvartal med et underskudd på 295 millioner kroner, mot et underskudd på 53 millioner i samme periode i fjor.

Dropper rent EM— fokus

Forretningsideen til Rocksource er bygget rundt elektromagnetiske (EM) signaler. Selskapet bruker dette i tillegg til seismikk og andre konvensjonelle verktøy for å avdekke olje- eller gassforekomster.

Men i kvartalsrapporten skriver Rocksource at de nå har besluttet å utvide virksomheten til mer tradisjonell leting som ikke inkluderer EM- teknologi.

— EM- teknologien skal være en viktig del av selskapets letemodell. Likevel innser selskapet behovet for å utvikle flere brønner hurtigere og billigere enn hva som har vært tilfellet i det siste. Derfor vil Rocksource gå videre med å vurdere ikke- EM- kartlegging for å utvide selskapets mulighetsområde, skriver Rocksource- ledelsen i en børsmelding.

Kutter kostnader

Rocksource melder også at fokuset nå er på å sikre et grunnlag for fremtidig vekst, noe som innebærer kostnadskutt på kort sikt. Rocksource mener det fremdeles er store utviklingsmuligheter i selskapets eksisterende portefølje.

    3. kv. 2011 3. kv. 2010  
  Driftsinntekter 9.095.000 10.320.000  
  Driftsresultat - 294.730.000 - 53.215.000  
  Resultat før skatt - 289.675.000 - 86.585.000