— Nå ser vi at det også begynner å slå inn på fagarbeidernivå innen industrien, sier fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i Nav, ifølge en pressemelding.

Hun snakker om effektene av nedgangen i oljenæringen.

Oljeprisen er nær halvert siden i sommer. Samtidig varslet Statoil nylig at de vil kutte enda mer. Det har ført til stor bekymring i oljebransjen.

Flere uten jobb

I dag presenterte NAV tall som viser at arbeidsledigheten i Hordaland var 2,7 prosent i februar. Det er 1024 personer flere enn på samme tid i fjor. Den sesongjusterte ledigheten økte med 3,9 prosent.

Antall ledige innen ingeniør— og IKT-fag er mer enn doblet det siste året. Nå viser tallene at industriarbeiderne også har hatt en økning i ledigheten på 55 prosent.

— Det er spesielt en økning av permitterte og ledige fra OECD-land, sier Bogsnes.

Når det gjelder nedgangen innen ingeniørfag, er det først og fremst knyttet til oljenæringen.

Tøffere for nyutdannede

Det er nå en rekke arbeidsledige med høy utdanning og mange års erfaring.

— Det er ikke lenger slik at bedriftene henter studentene rett fra skolebenken. Nyutdannede må belage seg på å være aktive, fleksible og villige til å flytte på seg, sier Bogsnes, ifølge pressemeldingen.

Antallet utlyste stillinger har falt med 10 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

Men ikke alt er mørkt:

Også på landsbasis øker ledigheten. 81.500 personer var registrert som helt ledige i Norge i februar. Det tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Fremdeles ligger altså Hordaland under langsgjennomsnittet.

— Ledigheten øker fortsatt i oljebransjen, og de siste to månedene har den ogsåbegynt å øke innen bygg og anlegg, sier arbeids- og velferdsdirektør JoakimLystad, ifølge en pressemelding.

Regionale forskjeller

Rogaland har hatt den største økningen i ledighet det siste året, med en vekst på 36 prosent. Totalt er 2,9 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland nå uten jobb.

Ledigheten i Sogn og Fjordane er kun på 2,1 prosent.

— Vi har fremdeles ingen «oljekrise»i tallene våre fra februar, men vi ser at enkelte bedrifter i fylket blir rammet. Vi forbereder oss på permitteriner og oppsigelser også hos oss, sier fylkesdirektør Tore Thorsnes.