• En måte å undersøke geologiske strukturer i jordoverflaten.
  • Metoden går ut på at man sender en trykkbølge ned i jorden og måler hvordan denne reflekteres.
  • Brukes i offshoresammenheng til å lete etter nye oljefelt eller kartlegge gamle oljefelt for å øke utvinningsgraden.