Senatet åpner høringer om ny stemmegivningsteknologi. Initiativet kommer etter fjorårets valgfiasko i USA. Det er fortsatt mange sikkerhetsproblemer knyttet til valg over internett, ifølge en studie bestilt av Clinton-administrasjonen i 1999. Rapporten oppfordrer til forsøk med kontrollert elektronisk stemmegivning, men understreker at man bør gå varsomt frem.

— Til tross for rapportens reservasjoner må vi gå videre med utviklingen av online-stemmegivning, sier den demokratiske senatoren Ron Wyden ifølge Wall Street Journal.

Norske myndigheter vurderer også nettbaserte valgordninger. Det går to til tre år før identifikasjonssystemet som er nødvendig for nettvalg er klart i Norge, sier leder for det offentlige utvalget som har utredet elektronisk ID i offentlig forvaltning, Katarina de Brisis.(Origo)