Bergen Torghandlerforening (BTF) har bestemt seg for å selge aksjene sine i Fisketorget i Bergen AS. Det ble vedtatt på et medlemsmøte 24. april i år.

— Bergen Torghandlerforening ønsker å understreke at vi ikke ønsker å være en del av konflikten om eierskap og bruk av merkevarenavnet «Fisketorget i Bergen anno 1276», skriver de i et brev til blant annet Bergen kommune, driftsselskapet Totalreform og Bent Unneland.

Krangler fremdeles

Fisketorget i Bergen AS og Bergen Kommune krangler fremdeles om hvem som har rett til å eie varemerket Fisketorget. Bergens Tidende skrev om krangelen første gang 7.mars i år. Daværende næringsbyråd Gunnar Bakke mente varemerket tilhørte Bergen kommune, selv om Fisketorget i Bergen AS registrerte varemerket på seg allerede i begynnelsen av desember 2012.

— Fisketorget i Bergen AS sitter på merkevaren «Fisketorget Bergen anno 1276». Det er vi som har registrert dette lovlig og det er vi som ønsker å forvalte merkevaren, sa daglig leder Bent Unneland til Bergens Tidende i midten av april.

Det var Unneland som etablerte Fisketorget i Bergen AS sammen med torghandlerne i Bergen i 2011.

— Vi er ikke opptatt av hvem som eier merkevaren, men at verdien tilbakeføres til Torget. Vi har ikke tenkt å berike oss på å eie merkevaren. Det må Torget eie, sier Arnfinn Djukastein, som er styremedlem i Fisketorget i Bergen AS og Bergen Torghandlerforening sin representant i styret.

Opptatt av verdiskapning

Bergen Torghandlerforening eier 44 prosent av aksjene i Fisketorget i Bergen AS, mens 56 prosent eies av den tidligere torgsjefen på Fisketorget, Bent Unneland.

— Vi er mest opptatt av at verdiskapingen kan starte raskest mulig, og at størst mulig del av overskuddene kan tilbakeføres til utvikling og fremming av Fisketorget, sier Djukastein og legger til:

— Vi ønsker ikke å være en del av konflikten og håper de snart kan komme til en enighet.

Djukastein sier at Bergen Torghandlerforening allerede har interessenter som ønsker å kjøpe aksjene.

— jeg kan ikke si noe mer om det på nåværende tidspunkt. Daglig leder i Fisketorget i Bergen AS, Bent Unneland, har kalt inn til styremøte i ettermiddag.

Unneland har forskjøpsrett

Salget skal ifølge styret i Bergen Torghandlerforening skje under følgende forutsetninger:

— Bud må være minimum dobbelt pålydende 88 000 kroner eller høyeste bud over

— Eventuelle henvendelse og bud må være registrert og levert skriftlig senest innen 11. mai 2014.

— Grunnlaget for at vi krever dobbelt av pålydende er at vi ønsker at alle andeler som er innbetalt av torghandlere kan tilbakebetales. Overskytende skal gå til å dekke en del av kostnadene Bergen Torghandlerforening har hatt i forbindelse med engasjementet i Fisketorget i Bergen AS og utviklingen av merkevarenavnet, skriver styret.

Styret viser også til at eksiterende aksjonærer har forkjøpsrett i følge akjsonæravtalen. Det vil si Bent Unneland.

— Dette er et salg de har gjort fordi de ikke ønsker å være en del av merkevarestriden. Utover det har jeg ingen kommentar, sier daglig leder i Fisketorget i Bergen AS, Bent Unneland.

- Kommer du til å benytte deg av forskjøpsretten?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier han.