Lesere med mobiltelefon får fra og med denne uken tilgang til printavisen i sin helhet via internett. Både morgen— og aftenutgavene av papiravisen blir gjort tilgjengelige i PDF-format, melder avisen. Av tekniske årsaker blir kun tekstsidene tilgjengelig. Aftenposten krever ti kroner per printutgave i PDF-format.

En annen Schibsted-avis, svenske Aftonbladet, lanserer også en betalingstjeneste i løpet av høsten.