I kampen om kundene lokker lavpriskjedene med stadig lengre åpningstider. Men det er gjerne fordi nabobutikken også har langåpent, ikke fordi kundene legger igjen mer penger.

— Åpningstidskrigen mellom lavpriskjedene ser ikke ut til å ha kastet av seg i økt omsetning, sier stipendiat Alexander Schjøll ved Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO).

I en undersøkelse om utviklingen i dagligvarehandelen i Norge, viser Schjøll hvordan åpningstidene i dagligvarebutikkene har økt kraftig de siste 25 årene. Butikkene er i gjennomsnitt åpne nesten 30 timer mer i dag, regnet mandag til lørdag, fem timer pr. dag.

— Så dersom målet var økt salg, kunne lavpriskjedene spart seg å ha åpent til sent på kveld?

— Våre tall viser at utvidet åpningstid ikke nødvendigvis resulterer i økt salg. Men vi har ikke tilgang til hvordan åpningstidene påvirker lønnsomheten. Det kan tenkes at det gir et annet bilde, sier Alexander Schjøll.

Den manglende sammenhengen mellom åpningstider og omsetning gjelder for lavpriskjedene REMA1000 og Bunnpris. Men Schjøll mener det samme vil være tilfelle for alle lavprisbutikkene.

- Drar andre med seg

— Når noen butikker holder lenge åpent, så drar de andre med seg. Dersom alle butikkene stengte kl. 19 eller 20, ville det ikke vært noe tilbud om kvelden. Da ville kundene i større grad tilpasset seg åpningstidene, forteller Thomas Sandland.

Han eier 30 prosent av de rundt 30 Bunnpris-butikkene fra Egersund i sør til Sognefjorden i nord, og har det øverste ansvaret for Bunnpris Vest.

Sandland bekrefter at salget faller utover kvelden, men vil ikke si noe konkret om hvordan lønnsomheten er i timene før stengetid.

Ingen vil tape

Det er de siste ti årene kampen rundt dagligvarebutikkenes åpningstider har skutt fart. SIFO-undersøkelsen viser at mens stengetider klokken 23 var omtrent ukjent i 2001, har nesten en tredel av dagligvarebutikkene åpent til så sent i 2011.

— Dersom de ikke øker salget, hvorfor utvider lavpriskjedene åpningstidene?

— Mest sannsynlig er det vanskeligere å konkurrere på pris, derfor leter kjedene etter andre faktorer som er viktig i konkurransen. Åpningstider er åpenbart noe de prøver ut. Dermed blir det slik at alle må ha åpent lenge, sier Alexander Schjøll.

SIFO-forskeren forklarer at kjedene mest sannsynlig konkurrerer om et altfor lite kundegrunnlag på de tidligste og seneste tidspunktene.

— I samme område er det kanskje bare plass til én butikk med lang åpningstid. Alle vil bli denne ene, og ingen vil la konkurrenten få den fordelen. Derfor kan det skje at man har åpent lengre enn det som hadde vært optimalt for omsetning og lønnsomhet på kort sikt, sier Alexander Shjøll.

Vil være mer tilgjengelig

Ifølge Thomas Sandland i Bunnpris er det imidlertid ikke bare konkurransemessig tvang som har gitt lange åpningstider.

— Det å være tilgjengelig er helt klart en del av utviklingen i dagligvaremarkedet. Langt flere jobber i dag skift. Det medfører at en del mennesker har behov for å handle til andre tider enn tidligere, sier Sandland.

Bunnpris-sjefen forteller at de søndagsåpne butikkene har god omsetning, men at det kreves et forholdsvis stort kundegrunnlag for å få lønnsomhet. En del av regnestykket for søndagsbutikkene er at kundene vennes til å handle på Bunnpris-butikkene, og dermed gjerne kommer tilbake for å gjøre hverdagshandelen der.

BUTIKKGRAFIKK.JPG