Sparebanken Vest økte tidligere i år sitt eierskap i den børsnoterte forretningsbanken Voss Veksel og Landmandsbank, fra knappe 10 til 18,2 prosent.

Vekselbanken har vedtektsfestet at ingen kan eie mer enn ti prosent av aksjene. Forretningsbanken svarte på oppkjøpet med et styrevedtak om at Sparebanken Vest måtte selge unna og redusere sin eierandel til maksimalt ti prosent før julaften.

Oppkjøpet utløste spekulasjoner om at Sparebanken Vest ville forsøke å overta hele Vekselbanken

I dag varsler Sparebanken Vest at den følger oppfordringen om å selge,

Banken selger 7751 aksjer til kurs 2350 pr. aksjer. Det utgjør 18,2 millioner kroner. Etter salget eier Sparebanken Vest 9499 aksjer i Voss Veksel og Landmandsbank som tilsvarer 9,99 prosent av aksjene.