Radiobransjen har lenge ventet på at salget av DAB-apparater (Digital Audio Broadcasting — altså digitalradio) skulle ta av. Nå kan de slå fast at det ikke skjer i år heller. Faktum er at salget av digitale radioapparater går ned i forhold til 2005.

— Det er riktig at salget går ned i forhold til i 2005. Da solgte vi 51.000 DAB-radioer her i landet, mens prognosene for i år er 30.000. Det betyr at det nå er ca. 90.000 DAB-apparater i bruk i Norge, forteller Erik Andersen, informasjonssjef i Elektronikkbransjen, til Bergens Tidende.

Spredt usikkerhet

Det begynner å bli en stund siden norske myndigheter besluttet seg for at det skulle satses på DAB i Norge. Det samme gjorde de danske myndighetene. I Sverige og Finland har man imidlertid bestemt seg for å ikke gjøre videre satsinger på DAB, og i Storbritannia er det store grupper med lyttere som er misfornøyd med systemet, fordi de mener at lytterforholdene er blitt dårligere etter at man gikk over til digitale mottakere.

— Men det er noen her i landet som - sannsynligvis fordi de mangler kunnskaper - har klart å skape usikkerhet omkring DAB-radioens fremtid her i Norge. Det er nok en medvirkende årsak til at det selges så få radioer av det slaget, sier Erik Andersen.

Andersen opplyser for øvrig at det totale årlige salget av radioapparater her i landet er mellom 750.000 og 800.000. Det betyr at DAB-radioene har en veldig liten del av markedet - foreløpig.

Priser

Fram til for noen måneder siden var det vanskelig å skaffe seg en DAB-radio til under 1.000 kroner, men nå er det mulig å komme ned imellom 600 og 800 kroner, ifølge Erik Andersen.

— Prisene vil gå ned dersom det totale markedet øker. Vi ser jo det på prisene på vanlige radiomottakere. Det er jo mulig å anskaffe seg slike til svært lave priser, sier Andersen.

Bedre i Danmark

Sett med elektronikkbransjens øyne er situasjonen noe bedre i Danmark. Pr. september i år var det ca. 590.000 mennesker som kunne høre DAB i vårt naboland i sør. Salget av DAB-mottakere var bare i første halvår på 60.000 enheter, og det totale salg av slike apparater i vårt naboland i sør er på 260.000 stk. Så regner da også danskene med å ha 100 prosent dekning med sine digitale sendinger i løpet av 2007. Her i landet vil man ha oppnådd 70 prosent dekning i løpet av neste år. Dessuten vil sendernettet bli forsterket og forbedret i østlandsområdet i løpet av neste år, noe som vil bedre mottakerforholdene i dette området.

Elektronikkbransjen