Den nye salgstjenesten til Amazon.com er for privatpersoner og småbedrifter som ikke har råd til en egen salgsfunksjon på nettsidene sine.Varene markedsføres på selgerens egen side og en handleknapp fører brukeren til Amazons The Honor System, hvor transaksjonen håndteres.

Amazon tar 15 cent og 15 prosent av hvert salg. Den nederste grensen for kommisjonen er 1 dollar, og den øvre 50 dollar. Avgiften dekker hele transaksjonen.

The Honor System er utviklet av Amazon i samarbeid med en rekke organisasjoner. National Consumers League har vært med og sikret at personopplysninger blir håndtert på en skikkelig måte. Opplysninger om brukerne av The Honor System blir ikke arkivert.

Blant nettstedene som allerede har sluttet seg til systemet er The Short Story Writers Showcase, Bartleby.com, The Blue Moon Review and SatireWire, skriver Wired News.(Origo)