— Dette er det verste jeg har opplevd i mine snart 33 år her ved trykkeriet. Aldri før har det vært direkte snakk om oppsigelser, sier hørselshemmede Inger Lise Kårstad. Hun ser få muligheter for å finne seg ny jobb hvis hun kastes på dør.

Det var på et allmøte før helgen nyheten om oppsigelsene ble sluppet fra ledelsen. Mange reagerte med sjokk og vantro. Innstillingen fra administrasjonen er å legge ned offsetvirksomheten ved A2G Grafisk AS, noe som medfører at 11 personer skal bort.

Totalt blir 40 årsverk i A2G-systemet berørt hvis styret senere i denne uken går inn for ledelsens forslag.

Tillitsvalgte lager eget forslag

De tillitsvalgte kjemper imot og har fått en frist på én til to uker til å komme med et troverdig alternativ til hvordan man skal kutte kostnader ved A2Gs avdeling i Klaus Hansens vei.

— I går leverte vi vårt forslag til ledelsen. Her viser vi at det kan drives etter et 0-budsjett med bare to årsverk borte, ikke 11 som ledelsen påpeker, sier tillitsvalgt Leif Kleppe.

Jeg har ikke lyst til å sitte hjemme uten å gjøre noe som helst. Det er arbeide jeg vil

Distriktssekretær Geir Olsen i Fellesforbundet mener ledelsen har lagt et utilbørlig press på de tillitsvalgte.

— De er selv bedt om å utarbeide et troverdig forslag i løpet av veldig knapp tid, og det skal de gjøre samtidig mens de jobber. Jeg setter store spørsmålstegn rundt denne prosessen, sier han.

Bergen kommune er hovedeier

Bergen kommune er hovedaksjonær og eier over 55 prosent av A2G Gruppen AS, og Olsen kan ikke forstå at kommunen kan leve med det som nå skjer i et av selskapene. A2G Gruppen er et stort konsern, som har ni datterselskaper under seg.

En del av dem som jobber ved trykkeriet på Møllendal er såkalte TIA-ansatte gjennom Nav-systemet. TIA står for tilrettelagt arbeid.

— Vi opplever dette veldig tungt. Det blir ikke lett for oss hørselshemmede å finne annet arbeid. For 13 år siden var jeg permittert i en periode, men trusler om oppsigelse er noe helt annet, sier Inger Lise Kårstad (57).

— Jeg har ikke lyst til å sitte hjemme uten å gjøre noe som helst. Det er arbeide jeg vil, sier hun.

- Ekspansjonen har kostet mye

Konstituert konsernsjef Odd Haaskjold i A2G Gruppen sier det er den økonomiske situasjonen som gjør at man har forberedt nedskjæringer.

— For 2012 venter vi et resultat på minus oppunder 30 millioner kroner. Også året før gikk vi med underskudd på selve driften, selv om vi totalt sett oppnådde et overskudd som skyldtes salg av eiendommen Adolph Bergs vei 58.

- Hvordan er dere havnet i denne situasjonen?

— Vi har ekspandert mye de siste årene for å utvikle oss til å bli en ledende attføringsbedrift, og vekst kan som kjent være kostbart. Fra en omsetning på 85 millioner kroner i 2003, endte fjorårets omsetning på 230 millioner, men dessverre med en kraftig minus på bunnlinjen. Nå må vi ha fokus på å ta ut synergieffekter, samt spisse våre forretningsområder, sier Haaskjold.

Reduserte markeder

- Er det markedene som svikter, eller er det andre grunner til at det ikke går rundt økonomisk?

— Underskuddet skyldes mange forhold. Ekspansjon og satsing på nye områder er hovedgrunnen, men vi er også involvert i bransjer der markedene har endret karakter, blant annet gjelder det offsettrykk, hvor digitaliseringen har ført til at markedet totalt sett er redusert. Mekanisk industri har også opplevd knappe marginer og fallende lønnsomhet. A2G Grafisk har for eksempel gått med underskudd de siste seks årene, men vi har klart å skjerme jobbene der ved at andre datterselskap bidrar økonomisk. Problemet nå er at situasjonen er vanskelig også i disse avdelingene, og da er vi nødt til å gjøre grep for å snu utviklingen.

Lover å bistå dem tett

- Hva tenker du om at seks hørselssvekkede kan miste jobbene sine?

— Overtallige vil bli vurdert i forhold til andre stillinger i A2G, men det skal gjennomføres kostnadsreduserende tiltak i alle våre selskaper, så mulighetene til omplassering er begrenset. Hvis utfallet blir at de mister jobben på trykkeriet, skal både vi og Nav legge betydelige ressurser i å gi den enkelte en tett og individuell oppfølging. Vi vil gjøre det vi kan for å skaffe dem annet arbeid.

Haaskjold bekrefter at han har mottatt forslaget fra tillitsvalgte Leif Kleppe, hvor de prøver å skjerme ni ansatte fra oppsigelser.

— Jeg skal studere dette grundig og vil ikke uttale meg om forslaget før det blir presentert styret, sier konsensjefen.

Leif Kleppe sier situasjonen er alvorlig. Han er selv blant de 11 som kan miste jobben.

— Vi håper det finnes andre løsninger som kan få bedriften ut av de økonomiske vanskene. Nå har vi levert vårt bidrag, og så får vi lite på at styret tenker på de ansatte når det skal foretas nedskjæringer.

Har byrådens fulle tillit

— Jeg kjenner til situasjonen i A2G og vet at de jobberiherdig for å opprettholde arbeidsplassene, eventuelt finne nye jobber til demsom blir berørt, sier Liv Røssland, byråd for finans, eiendom og eierskap i Bergen kommune, som er hovedaksjonær i selskapet.

Hun har full tillit til at A2G gjør de rette grepene for åfå dette til.