— Det blir fort en tabbe som spiser halve feriebudsjettet, sier leder for Statoil Marin, Frode Helgensen til bt.no.

Båter som bryter sikkerhetssonen blir nemlig rutinemessig politianmeldt, og bøtene kan komme opp i flere titalls tusen kroner for seilere som ikke er klar over reglene som gjelder for offshoreinstallasjoner. Sikkerhetssonen for plattformer er vanligvis på rundt 500 meter og det er ulovlig å seile innenfor denne.

— Fritidsbåtene er gjerne de mest nysgjerrig. De oppsøker plattformene uten at de er klar over at de skaper problemer for oss og utsetter seg selv for fare. Mange seilere finner også platformene som greie objekter å hvile blikket på og styrer etter dem, men selv et langt stykke unna så vil det igangsette beredskap hos oss, sier Helgesen.

Overvåker

På Sandsli utenfor Bergen sitter han og overvåker trafikken rundt Statoils plattformer. Oppdager de fartøy som med samme kurs og hastighet vil treffe en platform innen 60 minutter så ringer varselklokkene. Først prøver man å få kontakt med båten via radio eller mobiltelefon. Hvis ikke det lykkes, og båten kommer så nær at den innen 30 minutter vil treffe plattformen, begynner nedstenging av produksjonen og millionbeløp begynner å gå tapt.

Årlig registrerer Statoil 500 hendelser hvor fartøy har kommet innenfor 60 minutters-grensen. I feriesesongen er rundt 10 prosent av tilfellene fritidsbåter.

Alt stenges

Hovedutfordringen er båter på vei fra norskekysten mot de britiske øyer, Shetland, Orknøyene og Færøyene, forteller kommunikasjonssjef i Statoil, June Landro.

— Det er naturlig at kursen deres går innom områder der vi har innretninger. Vi ønsker derfor å informere om problemene det skaper når fartøy setter kursen mot installasjoner. Fartøy på kollisjonskurs medfører i verste fall full mobilisering på plattformen. All produksjon stenges ned og alt personell mønstrer i livbåtene. Slike situasjoner medfører også fare både for båtfører og plattformen, sier Landro.