— Media Norge er kjernevirksomhet for Schibsted. Vi har stor tro på fremtiden til både mediehusene og Finn.no, sier Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Verdiene i Media Norge-konsernet er knyttet til online rubrikkselskapet Finn.no, der Media Norge eier 50,01 prosent, samt mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, som alle eies 100 prosent. Schibsteds vurdering er at nær halvparten av verdiene i Media Norge er relatert til onlineaktiviteter.

— For Schibsted Media Group er det strategisk viktig å sikre effektive og fremtidsrettede mediehus, samtidig som vi gjennom en fusjon med Media Norge styrker den andre strategiske pilaren i konsernet, online rubrikk, sier Ryssdal.

Schibsted eier i dag 84,2 prosent av Media Norge. Det er dessuten inngått avtale om kjøp av ytterligere 1,7 prosent fra en gruppe aksjonærer på Sørlandet.

Transaksjonen medfører en verdsettelse av egenkapitalen i Media Norge til 7,25 milliarder kroner.

Schibsted tar sikte på å starte fusjonsforhandlinger så snart som mulig. Intensjonen er å gjennomføre fusjonen i andre kvartal i år.