Statoil driver tørrgassfeltet In Salah sammen med BP og Algeries statlige olje— og gasselskap, Sonatrach, skriver Aftenbladet.

Demonstranter har siden 1. januar protestert mot Algeries statlige energiselskaps Sonatrachs skifergassproduksjon. De er bekymret for at foruresning skal utgjøre en helserisiko, ifølge Algerie Watch, skriver nettstedet Bloomberg.

Statoil står utenfor

Letebrønnen som har fremprovosert demonstrasjonene har ikke Statoil noen tilknytning til, ifølge pressekontakt Knut Rostad.

— Statoil driver fem prosjekter i In Salah-lisensen med Sonatrach. Selskapet har mye aktivitet i landet i tillegg til de som de har sammen med oss. Demonstrasjonene har så vidt vi kjenner til ikke vært rettet mot aktiviteten i våre prosjekter, sier Rostad.

Statoil følger den urolige situasjonen tett.

— Sikringstiltakene vi har innført i In Salah er i utgangspunktet ganske betydelige. Vi følger med på situasjonen som er nå og vil treffe tiltak for å styrke sikkerheten dersom vi ser at det er nødvendig.

IfølgeThe New York Timeser det mange årsaker til demonstrasjonene i Algerie. Blant annet har den tidligere kolonimakten Frankrike forbudt den omstridte utvinningsmetoden frackling for noen år siden.

Satte fyr på bygninger

Demonstrantene satte i helgen fyr på flere offentlige bygninger og deler av en politibygning samt en politibil i In Salah-distriktet i Algeries Sahara-region.

Protestene mot skifergassen har økt i flere byer i Sahara etter at det algeriske oljeselskapet Sonatrach kunngjorde at de hadde gjennomført sin første vellykkede boring i In Salah-området. Sonantrach gjorde det samtidig klart at de vil fortsette boringen med såkalt fracking-teknikk, trass i stigende misnøye blant lokalbefolkningen.

Sonatrach vil presse videre med planene om å utvikle skifergassreserver, og nekter å gi etter protester fra lokalbefolkning og miljøorganisasjoner, ifølge ledelsen i selskapet, skriver Bloomberg.

Fallende produksjon

Algeries gasseksport har falt siden den var på topp i 2005. Prosjekter er forsinket blant annet på grunn av en korrupsjonssak i 2010 og etter at angrepet på gassfeltet i In Amenas i 2013, som Sonatach opererer sammen med BP og Statoil.

Algerie har investert tungt i skifergass for å kompensere for en synkende oljeproduksjon, men møter motvilje fra folk som bor i nærheten av jordene der boringen skal skje, og som frykter for miljøkonsekvensene.