Gates er som Napoleon å regne, hevder dommer Thomas Penfield Jackson i et intervju med magasinet The New Yorker. Microsofts ledere oppfører seg som unger og selskapets juridiske stab er ikke spesielt smarte, er Jacksons flengende kritikk av selskapet han beordret splittet i to i fjor.

— Jeg tror Gates har en Napoleonsk oppfatning av seg selv og sitt selskap, en arroganse som kommer fra makt og rendyrket suksess, uten formildende motgang eller tilbakeskritt, sier Jackson i intervjuet.

Microsoft har tidligere protestert på at dommeren er forutinntatt mot selskapet. I sin apell fra november skrev selskapet at "ved stadig å kommentere saken i pressen, har dommeren fremstilt seg selv som en deltaker i kontroversen - og dermed kompromittert sin uavhengighet, om ikke demonstrert en faktisk forutinntatthet mot Microsoft."(Origo)