Salmonella tok 11 av kalvene

Folk og fe ble smittet da Arvid Lønes gård ble rammet av salmonella. - Folk tråkker ikke akkurat ned dørene.